Gebied College de Brink

In de omgeving van College de Brink maken we Laren Regenklaar. Waarom we dit doen leest u in het Masterplan. We willen dit op de volgende manieren bereiken:

  • We maken een waterberging onder de fietsenstalling van College de Brink. Ook vervangen we de leidingen onder de bestrating. Dit moet ervoor zorgen dat er bij hevige regenbuien geen wateroverlast meer is op het terrein van de school.
    Waterberging onder fietsenstalling
  • Onderaan de regenpijp van panden aan de Kerklaan, Eemnesserweg en de Brink brengen we graag een zogenaamde ontspanningsput aan. Deze zorgt ervoor dat er bij hevige regenbuien geen regenwater in de woning of het (bedrijfs)pand omhoog komt. Hieronder leest u meer hierover.
  • Rondom het Raadhuis aan de Eemnesserweg brengen we grindkoffers aan. Dit zijn gaten of sleuven in de grond van een of meer kubieke meters, die gevuld zijn met grind. We koppelen meerdere  regenpijpen van het gebouw af van het riool. In plaats daarvan sluiten we deze ondergronds aan op de grindkoffers. Het regenwaterverzamelt zich tussen het grind en wordt langzaam afgegeven aan de omliggende bodem, die hierdoor minder snel uitdroogt. 
  • We doen kleine aanpassingen aan de straten, zodat regenwater op de juiste manier doorstroomt.

Werkgebied

Op het kaartje hieronder is te zien welke percelen en panden in het werkgebied vallen.
Kaartje website

Ontspanningsputten

Regenwater dat op de daken van woningen valt, stroomt nu via de dakgoot en de regenpijp naar het riool. Bij hevige buien kan het riool de grote hoeveelheid regenwater niet aan. Het regenwater blijft dan op straat staan en het kan ook in woningen omhoog komen, bijvoorbeeld via de wc of een afvoerputje. Door een ontspanningsput te plaatsen onderaan de regenpijp kan dit in de toekomst niet meer gebeuren.

Donkergrijze ontspanningsput onderaan een regenpijp, op grijze betonbodem Donkergrijze ontspanningsput onderaan een regenpijp, omringd door groen Donkergrijze ontspanningsput onderaan een regenpijp, nabij grond met tuinklinkers

Hoe werkt dit?

Onderaan de regenpijp maken we een open verbinding met de buitenlucht. Dit heet een ontspanningsput. Wat u hiervan ziet is een kunststof rooster onderaan de regenpijp zoals op de foto’s hierboven. Na het plaatsen van de ontspanningsput, stroomt regenwater bij normale buien nog steeds via de regenpijp naar het riool. Maar bij hevige regenbuien stroomt overtollig rioolwater (voornamelijk regenwater) via het rooster de tuin in of de openbare weg op. Hiermee wordt schade in huis voorkomen. Het aanleggen van de ontspanningsput is een kleine ingreep. De werkzaamheden duren ongeveer een à twee uur. In deze video leggen we de werking en aanleg van de ontspanningsput verder uit: