Planning

Eind 2020 zijn we gestart met het regenklaar maken van Laren. Eind 2024 willen we hiermee klaar zijn.

Onderstaand overzicht toont de globale planning van de gebieden waar we op dit moment en de komende periode aan het werk zijn.

Planning werkzaamheden Laren Regenklaar

Gebied Periode werkzaamheden

Centrum

najaar 2023 - voorjaar 2024

Drift en omgeving

najaar 2023 - voorjaar 2024

Tafelbergweg, Leemzeulder en omgeving

vanaf begin 2024

Sint Jansstraat (west), Engweg en omgeving

vanaf begin 2024

Oost

maart - eind mei 2024

Noord

vanaf medio 2024

 

Onderstaande kaart toont de voortgang en planning van de verschillende gebieden en projecten.

Voortgang LRK tm Q4 2023