Steffenskamp

IIN UITVOERING

Steffenskamp | Jagerspad | Ruitersweg | Jagersweg

In de periode december 2020 tot maart 2021 voert de aannemer het werk uit om de straten Steffenskamp, Jagerspad, Ruiterweg, Jagersweg Regenklaar te maken. De regenwaterafvoer van 60 huizen wordt van de riolering afgekoppeld en in de straat komen drainagebuizen zodat regenwater beter in de grond kan zakken. Wilt u meer weten over de maatregelen kijk dan op de pagina: 'de aanpak'.

In goed overleg
Afkoppelen betekent dat er een nieuwe waterafvoer door de tuin wordt aangelegd. In september en oktober heeft Team Regenklaar met alle bewoners individueel overleg gevoerd om ervoor te zorgen dat dat netjes gebeurt. De kosten van de uitvoering zijn voor Team Regenklaar.