De Aanpak voor Steffenskamp en omgeving

Wat is het probleem?

Omdat het steeds vaker hard regent kan de riolering in Laren het regenwater niet meer goed afvoeren. Dan staat het water op straat, in de tuinen of zelfs in huis; in 2014 ging het voor het eerst echt mis.. De wateroverlast komt voor in verschillende delen van Laren. Ook in Steffenskamp en omgeving gaat het bij harde regen op veel plekken mis. Als we er niks aan doen, komt deze overlast door de klimaatverandering steeds vaker voor.

Wat gaan we eraan doen?

Om de wateroverlast op te lossen zijn we gestart met het project Laren Regenklaar. Stap voor stap worden alle delen van Laren Regenklaar gemaakt. Dit najaar is zijn de straten Steffenskamp, Jagerspad, Ruiterweg, Jagersweg aan de beurt. Er moeten drie dingen gebeuren:

1. Afkoppelen
We gaan ervoor zorgen dat een groot deel van de regen die op de daken valt niet meer in het riool terecht komt, maar via de straat in de grond kan zakken. Dat heet afkoppelen. Dat betekent dat we, in overleg met de eigenaren een nieuwe afvoer van de regenpijp naar de straat maken. Op de afbeeldingen hieronder ziet u een aantal voorbeelden. Heeft een bewoner zelf ook overlast bij regen, dan lossen we dat gelijk op, zo nodig met de buren.

Gootje  Regenton en slang 

 Lijngoten  Grindpad en slang 

 

2. Infiltratiebuizen
We leggen in de buurt een speciaal regenwaterriool met infiltratiebuizen aan zodat het regenwater sneller in de grond kan zakken. Dat doen we gelijk met de geplande aanpak van de riolering en de openbare ruimte, zo maken we werk met werk.

3. Waterverbinding
We moeten een waterverbinding aanleggen zodat, als het eens in de paar jaar echt hard regent het water veilig naar het weiland van het Goois natuurreservaat kan stromen.

 

    Voor een overzicht van alle maatregelen kijk hieronder op de kaart.

Matregelen kaart