Masterplan

Laren Regenklaar

Het regent steeds vaker heel hard. Extreme regenbuien geven grote druk op riool. Riool is om afvalwater af te voeren, niet voor de afvoer van schoon regenwater. De gemeente werkt eraan om zo min mogelijk regenwater in het riool op te vangen. Daar is ook hulp van woningeigenaren voor nodig.

Masterplan Laren Regenklaar gereed

Laren wil in 2025 bestand zijn tegen hevige regenbuien. Bij heftige regenbuien loopt het riool vol en kan het overstromen, met als gevolg schade aan woningen. Die schade willen we voorkomen. Team Laren Regenklaar gaat in de komende jaren aan het plan uit te voeren. Meer weten? Bekijk de video!

Team Laren Regenklaar

Het team Laren Regenklaar bestaat uit adviseurs die Laren regenklaar gaan maken. Hoe Team Laren Regenklaar te werk gaat staat in het masterplan Laren Regenklaar (pdf, 8 MB). U kunt het masterplan bekijken en uw vragen aan ons stellen. 

Stel uw vragen

We zijn heel erg benieuwd naar uw reactie en opmerkingen over het plan. U kunt uw vragen stellen door contact op te nemen met regenklaar@laren.nl Als u wilt, maken wij een afspraak zodat wij uw vragen goed kunnen beantwoorden. U kunt aangeven op welke manier u contact wilt: per telefoon, via videobellen of met een persoonlijke afspraak. Reageren kan tot vrijdag 30 september 2020. Op vrijdag 11 september kunt u ook langskomen op de weekmarkt, dan is een aantal medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden. Alles op 1,5 meter afstand natuurlijk. 

Samenvatting Masterplan

Het masterplan is een uitgebreid en technisch plan. Om u op weg te helpen volgt nu een korte samenvatting:

Extreme buien

Bij de extreme buien in 2014, 2016 en 2019 is gebleken dat het regenwater in Laren, door de hoogteverschillen, het weinige oppervlaktewater en een te klein rioolsysteem, moeilijk weg kan. De verandering van het klimaat leidt ertoe dat de hoeveelheid en hevigheid van hoosbuien toeneemt. De kans dat rioolwater op straat komt te staan en daardoor mogelijk woningen binnendringt, is op sommige plekken in Laren té groot. De gemeente Laren vindt dit onaanvaardbaar en wil Laren Regenklaar maken.

Maatregelen

In het masterplan worden de maatregelen voor Laren beschreven per gebied en vanuit het perspectief van het openbare- en het privéterrein. De openbare ruimte vervult op veel plekken een rol als ruggengraat waarlangs overtollig regenwater zonder overlast of schade naar een berging of een andere opvangvoorziening stroomt. Op privéterrein moeten we ervoor zorgen dat minder regenwater in het riool terecht komt. Met eenvoudige maatregelen zorgen we er voor dat het water naar de straat stroomt en daar goed wordt opgevangen. Uiteindelijk moeten alle maatregelen samen ervoor zorgen dat Laren vanaf 2025 Regenklaar is. 

Gebiedsaanpak

Om de maatregelen uit te kunnen voeren, is Laren opgedeeld in verschillende gebieden waarvoor een combinatie van maatregelen is uitgewerkt. Elk gebied is net even anders, daarom voeren we de plannen gebied voor gebied uit. Zo kunnen we in elk gebied goed rekening houden met de specifieke situatie.

Speciale projecten

Er zijn ook gebieden waar grote panden een sterke invloed hebben op de aanpak van regenwater, zoals College De Brink. Dit worden speciale projecten. Ook wordt gebruik gemaakt van reconstructies en aanpassingen aan het riool die de komende jaren op de planning staan, zoals de herinrichting van de Brink. Zo ontstaat er een samenhangende gebiedsaanpak, waarin lokale kansen optimaal worden benut. Kijk ook op de pagina Pilots Laren Regenklaar over pilots die al gaande zijn. 

Atlas

Om al die opgaven per gebied in beeld te brengen, is er een Atlas ontwikkeld. De Atlas is onderdeel van het masterplan en brengt de aanpak voor de hele gemeente in beeld. In dit masterplan wordt de atlas vanuit verschillende invalshoeken gepresenteerd.  

Laren Regenklaar!

De maatregelen die in het masterplan worden beschreven zijn allemaal bedoeld om hemelwater in te zamelen, vast te houden en te infiltreren of af te voeren naar de Gooyergracht. Doel van de samenhangende maatregelen is: heel Laren Regenklaar in 2025. Het unieke van de aanpak is dat iedere inwoner van de gemeente Laren met aanpassingen op zijn perceel te maken krijgt, en dat de gemeente het uitvoert en betaalt.  

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de voortgang wateroverlast? Meld u zich dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch in uw mailbox.