Vredelaan

In de omgeving van de Vredelaan maken we Laren Regenklaar. Waarom we dit doen leest u in het Masterplan. We willen dit op 2 manieren bereiken:

  • Aanleg infiltratiefiltervoorzieningen in openbare ruimte: Bij de reconstructie van de Vredelaan en omliggende straten in 2021, hebben we deze straten ook meteen regenklaar gemaakt. Regenwater dat op straat valt, infiltreert sindsdien rechtstreeks in de bodem en komt niet meer in het riool terecht. Hiervoor plaatsten we verticale boringen met een infiltratiefilter in de berm van de wegen. Regenwater dat op straat valt, loopt via putten in de bestrating naar deze infiltratievoorzieningen toe. Daar sijpelt het via kleine gaatjes in de wand van het filter langzaam in de omliggende bodem. De bodem droogt hierdoor minder snel uit, wat weer positief is voor bomen en ander groen. 
  • Afkoppelen woningen: Regenwater dat op daken van woningen valt, stroomt meestal via een of meer regenpijpen naar de rioolleiding die vanaf elk perceel naar het riool onder de straat loopt. We willen naar een situatie toe waarin de regenpijpen zijn afgekoppeld van het riool en regenwater direct in de bodem wordt opgenomen.

Afkoppelen woningen door plaatsing verticale boringen 
Een goede oplossing om regenwater in de bodem op te laten nemen is via een verticale boring met infiltratiefilter. Hiervoor wordt een gat geboord met een doorsnede van circa 40 cm en een diepte van 3 meter. Dit gat wordt opgevuld met een infiltratiefilter: dit is een kunststof buis die kleine gaatjes in de wand heeft. Via deze openingen sijpelt het regenwater langzaam in de omliggende bodem.
Een aantal regenpijpen van de woning wordt aangesloten op zo’n verticale boring. In de regenpijp komt een bladvanger en tussen de regenpijp en de verticale boring komt ook nog een zandvanger. Deze zorgen er samen voor dat er zo min mogelijk vervuiling in de boring terechtkomt.
Als het systeem is aangelegd, loopt regenwater dat op het dak valt via de regenpijp naar de verticale boring. Daar infiltreert het snel diep in de bodem, die hierdoor minder snel uitdroogt. Dit is weer positief voor bomen en ander groen in de tuin.

Maatregelen per perceel
Hoeveel verticale boringen nodig zijn, hangt af van het dakoppervlak. Meestal gaat het om 1 tot 3 boringen per woning. Samen met u bepalen we de beste plek hiervoor. Ook kijken we of er bijzonderheden zijn waar we rekening mee moeten houden. 
Bij grotere percelen wordt niet elke regenpijp op een boring aangesloten. De regenpijpen die niet worden aangesloten krijgen aan de onderkant een bochtstuk. Hierdoor stroomt water vanzelf de tuin in waar het in de bodem zakt.

De aanleg
Het afkoppelen van uw regenpijpen is meestal 2 tot 3 dagen werk. Met een kleine kraan maakt de aannemer eerst een of meer boringen. Daarna sluit de aannemer een of meer regenpijpen hierop aan. Ook worden bladvangers en een zandvangput geplaatst. Het graafwerk dat hiervoor nodig is, gebeurt bijna altijd met de hand. Als het werk is gedaan, laat de aannemer de tuin en de bestrating weer zo netjes mogelijk achter.

Veelgestelde vragen 
Bekijk de veelgestelde vragen over de aanleg van een infiltratievoorziening op particulier terrein.

Video
In deze video leggen we de werking en aanleg van de verticale boring met infiltratiefilter verder uit: