Hoefloo - Houtweg - Hilversumseweg

Laren Regenklaar in omgeving Hoefloo, Houtweg en Hilversumseweg

In de omgeving van de Hoefloo, Houtweg en Hilversumseweg maken we Laren Regenklaar. Waarom we dit doen leest u hier. We willen dit op twee manieren bereiken:

  • Aanleg infiltratieriool: We leggen onder de Hoefloo en Houtweg een apart infiltratieriool aan, ook wel regenwaterriool genoemd, voor het regenwater dat op straat valt. Via putten in de bestrating loopt het regenwater hier naartoe. Het infiltratieriool is een horizontale buis met kleine openingen in de wand van die buis. Via deze openingen sijpelt het regenwater langzaam in de omliggende bodem, die hierdoor minder snel uitdroogt. Dit is weer positief voor bomen en ander groen. De aanleg van dit infiltratieriool wordt gecombineerd met de herinrichting van de Hoefloo en Houtweg. Deze werkzaamheden vinden plaats in het voorjaar van 2022. Meer hierover leest u hier
  • Aanleg verticale boringen met infiltratiefilter: We maken langs de Hilversumseweg verticale boringen van 6 meter diep en plaatsen hierin infiltratiefilters. Via putten in de bestrating loopt het regenwater hier naartoe. Via openingen in de wand van het filter sijpelt het regenwater langzaam in de omliggende bodem.
  • Aanleg regenwateropvang op Hertenkamp: Voor het geval er een extreem zware regenbui valt, maken we een regenwateroverloop vanaf de Hilversumseweg naar het Hertenkamp. Die voorkomt dat regenwater via de Hilversumseweg naar het centrum van Laren loopt dat nog lager ligt. De bestaande verlaagde strook langs het hek van het hertenkamp maken we geschikt voor opvang en infiltratie van hemelwater. In de rest van het hertenkamp blijft de situatie gelijk.
  • Afkoppelen woningen: Regenwater dat op daken van woningen valt, stroomt meestal via een of meer regenpijpen naar de rioolleiding die van elk perceel naar het riool onder de straat loopt. We willen graag naar een situatie toe waarin dit regenwater direct in de bodem wordt opgenomen.
Afkoppelen woningen door plaatsing verticale boringen

Een goede oplossing om regenwater in de bodem op te laten nemen is via een verticale boring met infiltratiefilter. Hiervoor wordt een gat geboord met een doorsnede van circa 40 cm en een diepte van 3 meter. Dit gat wordt opgevuld met een infiltratiefilter: dit is een kunststof buis die kleine gaatjes in de wand heeft. Via deze openingen sijpelt het regenwater langzaam in de omliggende bodem.

Een aantal regenpijpen van de woning wordt aangesloten op zo’n verticale boring. In de regenpijp komt een bladvanger en tussen de regenpijp en de verticale boring komt ook nog een zandvanger. Deze zorgen er samen voor dat er zo min mogelijk vervuiling in de boring terechtkomt.

Als het systeem is aangelegd, loopt regenwater dat op het dak valt via de regenpijp naar de verticale boring. Daar infiltreert het snel diep in de bodem, die hierdoor minder snel uitdroogt. Dit is weer positief voor bomen en ander groen in de tuin.

Maatregelen per perceel

Hoeveel verticale boringen nodig zijn, hangt af van het dakoppervlak. Meestal gaat het om 1 tot 3 boringen per woning. Een adviseur van Laren Regenklaar bepaalt samen met de bewoner de beste plek hiervoor. Ook kijken we of er bijzonderheden zijn waar we rekening mee moeten houden. 

Bij grotere percelen wordt niet elke regenpijp op een boring aangesloten. De regenpijpen die niet worden aangesloten krijgen aan de onderkant een bochtstuk. Hierdoor stroomt water vanzelf de tuin in waar het in de bodem zakt. 

De aanleg

Het afkoppelen van uw regenpijpen is meestal 2 tot 3 dagen werk. Met een kleine kraan maakt de aannemer eerst een of meer boringen. Daarna sluit de aannemer een of meer regenpijpen hierop aan. Ook worden bladvangers en een zandvangput geplaatst. Het graafwerk dat hiervoor nodig is, gebeurt bijna altijd met de hand.  Als het werk is gedaan, laat de aannemer de tuin en de bestrating weer zo netjes mogelijk achter.

Veelgestelde vragen 
Bekijk de veelgestelde vragen over de aanleg van een infiltratievoorziening op particulier terrein.

Video

In deze video leggen we de werking en aanleg van de verticale boring met infiltratiefilter verder uit: