Gebieden en projecten

Om Laren regenklaar te maken, voeren we bijna overal in Laren maatregelen uit. Welke maatregelen dat zijn, hangt af van de kenmerken van de omgeving.

Op hoofdlijnen is Laren op te delen:

  • Hoog Laren: dit is het deel van Laren dat 6 meter boven N.A.P. of nog hoger ligt. Grofweg omvat het alle gebieden ten zuiden en westen van de Brink.
  • Laag Laren: Gebieden die lager dan 6 meter boven N.A.P. liggen. Grofweg omvat het de Brink en alles ten noordoosten en zuidoosten ervan.

Hoog-Laag-Laren-overzicht-klein

Klik hier om een extra grote weergave van de kaart te downloaden

Zowel Hoog Laren als Laag Laren is weer onderverdeeld in verschillende gebieden. Per gebied hebben we een combinatie van passende maatregelen uitgewerkt. Zo kunnen we in elk gebied goed rekening houden met de specifieke situatie.