Aanleg natuurlijke vijver Brink kan starten

De aanleg van de natuurlijke vijver op de Brink kan komend najaar van start gaan. Over de bezwaren op de omgevingsvergunningen nam het college deze week een besluit. Het enige bezwaar dat ontvankelijk is, is ongegrond verklaard. Dit maakt de weg vrij om door te gaan met de aanleg van de natuurlijke vijver. De waterberging die hierdoor ontstaat is een essentieel onderdeel van het Masterplan om het centrum van Laren te beschermen tegen wateroverlast bij extreme buien.

Vijver Brink Laren

In december 2023 werden de benodigde omgevingsvergunningen voor de aanleg van de vijver verleend. Daarop ontving de gemeente twee bezwaren. In de bezwaarprocedure zijn de bezwaren zorgvuldig bestudeerd. Het college vindt dat beide vergunningen op de juiste juridische gronden zijn verleend. Sommige onderdelen van de vergunningen waren in eerste instantie niet helemaal duidelijk. Hierover hebben de bezwaarmakers een aanvullende toelichting ontvangen.  

Voorlopige voorziening eerder al afgewezen

Tegelijk met het indienen van de bezwaren werd door de bezwaarmakers een voorziening aangevraagd bij rechtbank Midden-Nederland om de start van de werkzaamheden te voorkomen. In januari wees de rechtbank het verzoek om de voorlopige voorziening om verschillende redenen af. De aanleg van de vijver had toen van start kunnen gaan, maar het college besloot de bezwaarprocedure af te wachten.

Werkzaamheden beginnen in het najaar

De aanleg van de natuurlijke vijver start in het najaar. Voor de bomen rondom de vijver is het namelijk het beste om te graven in de periode dat de bomen geen blad hebben. Er is al een aannemer gekozen die de werkzaamheden gaat uitvoeren. 

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de plannen voor de natuurlijke vijver.