Wateroverlast door grondwater

Het is op dit moment - januari 2024 - nat, natter, natst. De afgelopen maanden heeft het veel en langdurig geregend. De bodem is helemaal verzadigd: het water zakt niet meer weg. Hierdoor stijgt het niveau van het grondwater ook flink.

Wateroverlast Laren januari 2024 - 02  Wateroverlast Laren januari 2024 - 01

Als de grondwaterstand hoog is, kan er overlast ontstaan in de lagere delen van Laren. Bijvoorbeeld door water in de kelder of kruipruimte. We begrijpen dat dit heel vervelend is. Helaas is het grondwatersysteem ingewikkeld en lastig te beïnvloeden. Er zit niets anders op dan te wachten tot de grondwaterstanden weer dalen.

Op deze webpagina vindt u antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op via regenklaar@laren.nl 

De hoge grondwaterstand speelt niet alleen in Laren. In heel veel delen van Nederland is de bodem verzadigd en hebben mensen last van wateroverlast.  
Wat grondwater is, welke factoren hierop van invloed zijn en welke afspraken er in Nederland zijn gemaakt over het beheer hiervan leest u op de landelijke website van Ons Water.