Grindkoffer

Een grindkoffer is een gat of sleuf van een of meer kubieke meters gevuld met grind. De grindkoffer kan direct onder een regenpijp aangelegd worden of op een plek in de buurt ervan. Dan worden een of meer regenpijpen ondergronds of bovengronds naar de grindput geleid. Het water verzamelt zich tussen het grind en wordt langzaam afgegeven aan de omliggende bodem, die hierdoor minder snel uitdroogt. Dit heeft weer een positief effect op bomen en ander groen.

Een grindkoffer passen we toe op zowel particulier terrein als op openbaar terrein, bijvoorbeeld onder een grasveld. Lees meer over alle maatregelen