Nieuwbouw woning

Particulier
Bent u eigenaar van een perceel en gaat u hier op bouwen? Of gaat u eerst minimaal 15 m2 slopen en dan bouwen? Dan bent u verplicht regenwater op uw eigen perceel op te vangen en af te voeren. U mag dus geen regenwaterafvoer op het riool aansluiten. Daarbij moet u een bui van 60mm/uur kunnen vasthouden op uw eigen perceel. Valt er meer regen in een bui, dan is afstroom naar aangrenzende percelen en openbare ruimte toegestaan, maar alleen als er dan geen schade optreedt. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanleg van een regenwaterafvoersysteem.

U kunt altijd contact opnemen met het team van Laren Regenklaar voor gratis advies. De kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn voor uw eigen rekening.

Ontwikkelaar
Ook bij nieuwe ontwikkelingen in Laren, dus ook sloop/nieuwbouw, is het verplicht om tot 60mm/uur op eigen terrein of de gehele locatie van de ontwikkeling vast te houden. Houd er dus rekening mee dat deze maatregelen meegenomen moeten worden in de kosten van de bouw. Maak afspraken met de gemeente of Laren Regenklaar om dit op een goede manier te doen en eventueel af te stemmen.