Uitstroomkolk

Wanneer er een infiltratieriool onder de straat ligt, kunnen de regenpijpen van woningen in die straat ook op dit regenwaterriool aangesloten worden. Hierdoor wordt het afvalwaterriool minder belast. 

De regenpijp aan de straatkant van de woning wordt via een ondergrondse buis aangesloten op een zogenaamde ‘Well-O-Edge’ uitstroomkolk. Deze uitstroomkolk komt op de grens van de tuin en de straat. De tekening hieronder maakt duidelijk hoe het systeem er dan uitziet.


UITSTROOMKOLKDWARSDOORSNEDE   UITSTROOMKOLK