Nieuws

 • Aanleg natuurlijke vijver Brink kan starten

  25 juni 2024 Vijver Brink Laren

  De aanleg van de natuurlijke vijver op de Brink kan komend najaar van start gaan. Over de bezwaren op de omgevingsvergunningen nam het college deze week een besluit. Het enige bezwaar dat ontvankelijk is, is ongegrond verklaard. Dit maakt de weg vrij om door te gaan met de aanleg van de natuurlijke vijver. De waterberging die hierdoor ontstaat is een essentieel onderdeel van het Masterplan om het centrum van Laren te beschermen tegen wateroverlast bij extreme buien.

 • Wateroverlast in delen van Laren na hoosbui

  25 april 2024 Wateroverlast De Rijt kopie

  Gisteren, dinsdag 21 mei, viel in Laren aan het eind van de middag in korte tijd een enorme hoeveelheid regen. Dat zorgde vooral voor veel water op straat op plekken waar de werkzaamheden van Laren Regenklaar nog niet zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld de Rijt/Krommepad, de Brink, Sint Janstraat/Molenweg en de Jordaan/Zevenend/Zijtak/Boekweitskorrel. Voor zover bekend was er slechts in een enkel geval wateroverlast in woningen en in winkelpanden.

 • College Laren wil door met aanleg natuurlijke vijver Brink

  29 november 2023 Natuurlijke vijver Brink - winter

  Het college van Laren heeft besloten geen opvolging te geven aan het verzoek om de waterberging op de Brink niet aan te leggen. Dit verzoek kreeg het college op 12 december jl. via een petitie. Het college waardeert de grote betrokkenheid van de initiatiefnemers en begrijpt de inzet voor het dorpsgezicht. Wethouder Jan den Dunnen: ‘Ook wij willen de Brink voor toekomstige generaties aantrekkelijk houden. Tegelijkertijd willen we een centrum waar geen gevaar meer is voor wateroverlast en schade.

 • College maakt weg vrij voor verlenen omgevingsvergunning vijver Brink

  29 november 2023 Natuurlijke vijver Brink - herfst

  Het college van Laren heeft besloten de bezwaren in het advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit niet over te nemen. Daarmee is de weg vrij voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Die is nodig voor de aanleg van de natuurlijke vijver op de Brink.

 • Ontwerp waterberging Brink afgerond

  31 augustus 2023 DO Natuurlijke Vijver Brink 01

  Het ontwerp voor de natuurlijke vijver op de Larense Brink is afgerond. Het team van Laren Regenklaar werkte hier de afgelopen periode samen met een landschapsarchitect aan. De vijver krijgt een bergingscapaciteit van circa 1.800 m3, wat voldoende is om een extreme bui van 60 mm te kunnen bergen. Er komt een wandelpad langs een groot deel van de vijver, voor een verbinding met het water. Vanaf de kruising Naarderstraat – Brink is een open blik op de vijver mogelijk voor het behouden en versterken van de zichtlijnen.

 • Gemeenteraad Laren akkoord met plan voor natuurlijke vijver Brink

  28 april 2023 Belevenisvijver 1800m3-3

  De Larense gemeenteraad ging afgelopen woensdagavond akkoord met het voorstel van Laren Regenklaar om een waterberging aan te leggen op de Brink. Deze krijgt de vorm van een natuurlijke vijver op de plek van de huidige Coeswaerde. De komende periode wordt het ontwerp verder uitgewerkt en nog een keer gepresenteerd in de commissie Ruimte & Infrastructuur. Aan het besluit ging een uitgebreid proces vooraf waarbij inwoners op meerdere momenten zijn betrokken. Het draagvlak voor de gekozen oplossing en het doorlopen proces waren voor de meeste fracties aanleiding om met het voorstel in te stemmen.

 • Laren ziet natuurlijke vijver op Brink wel zitten

  24 januari 2023 Reacties stellingen natuurlijke vijver

  Het plan voor een natuurlijke vijver op de Brink kan op grote steun rekenen. Dat blijkt uit de reacties op de online vragenlijst daarover. Zo is 89% het eens of helemaal eens met de stelling ‘Een natuurlijke vijver past bij de Brink van Laren’. En 92% is het (helemaal) eens met de stelling ‘Een natuurlijke vijver is een goede oplossing om regenwater tijdelijk te bergen’. De variant met een pad langs het water, ook wel belevenisvijver genoemd, heeft met 63% de grootste voorkeur.

 • Grote belangstelling bijeenkomst waterberging Brink

  08 november 2022 Grote belangstelling bijeenkomst waterberging Brink kopie

  Het Brinkhuis stroomde dinsdagavond 1 november vol met Larense bewoners en ondernemers. Het onderwerp van de avond: de waterberging die op of rond de Brink moet komen om wateroverlast bij hoosbuien in de toekomst te voorkomen.