Ontwerp waterberging Brink afgerond

Het ontwerp voor de natuurlijke vijver op de Larense Brink is afgerond. Het team van Laren Regenklaar werkte hier de afgelopen periode samen met een landschapsarchitect aan. De vijver krijgt een bergingscapaciteit van circa 1.800 m3, wat voldoende is om een extreme bui van 60 mm te kunnen bergen. Er komt een wandelpad langs een groot deel van de vijver, voor een verbinding met het water. Vanaf de kruising Naarderstraat – Brink is een open blik op de vijver mogelijk voor het behouden en versterken van de zichtlijnen.

DO Natuurlijke Vijver Brink 01

Op verzoek van het Comité 4 en 5 mei is gekozen voor een verplaatsing van het herdenkingsmonument op de Brink. Ten slotte zijn er elementen toegevoegd die een link hebben met de historie en het huidige beeld van de Brink en/of Laren: een waterpomp in combinatie met een trap naar het water, beelden in de vorm van schapen en zitbanken die ook al elders in het centrum staan.

Input van meerdere deskundigen

Op 26 april 2023 stemde de gemeenteraad in met een waterberging op de Brink van Laren op de plek van de huidige Coeswaerde in de vorm van een natuurlijke vijver. Daarna werkte het team van Laren Regenklaar samen met een landschapsarchitect het ontwerp voor deze waterberging verder uit. Daarvoor zijn nog diverse gesprekken gevoerd met bewoners en andere betrokkenen. Ook heeft het team diverse deskundigen om input gevraagd voor het ontwerp. Het gaat daarbij o.a. om bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, ecologisch advies en een cultuurhistorische onderbouwing. 

Voorbereiding uitvoering van start

De raadscommissie R&I heeft nog de gelegenheid te reageren op het ontwerp. Daarna volgt de aanbesteding van de werkzaamheden. Ook wordt de benodigde omgevingsvergunning aangevraagd. De verwachting is dat de uitvoering van de werkzaamheden medio januari 2024 van start gaat. Het grootste deel van de vijver is dan voor de zomer van  2024 klaar. Een deel van de vijver aan de kant van de poffertjeskraam kan pas later in de definitieve vorm aangelegd worden. Hiervoor moet Liander namelijk eerst een traforuimte verplaatsen en dat lukt niet meer in 2023.

Subsidie van 100.000 euro

Van de provincie Noord-Holland ontvangt de gemeente Laren een subsidie van 100.000 euro. Deze is bedoeld als bijdrage in de kosten voor alle maatregelen om het centrum van Laren regenklaar te maken, waaronder de aanleg van de natuurlijke vijver.

Meer informatie op de website

Kijk voor alle afbeeldingen en een uitgebreide toelichting op de webpagina's over de waterberging op de Brink.