Waterberging Brink

Een waterberging op de Brink is nodig om Laren regenklaar te maken. Hoe die waterberging eruit ziet en waar deze precies moet komen, wilden we graag samen met de bewoners en ondernemers van Laren bepalen. In het najaar van 2022 ging het proces van start om te komen tot een ontwerp.

In een aantal stappen kwamen we tot het plan voor een waterberging in de vorm van een natuurlijke vijver op de plek van de huidige Coeswaerde. De gemeenteraad van Laren stemde hier op 26 april 2023 mee in. Daarna werkten we het ontwerp verder uit. Dat deden we samen met een landschapsarchitect.

Meer over de omgevingsvergunning, de aanbestedingsprocedure en de uitvoering is te lezen op de pagina over het proces.

Algemeen

Het gebied romdom de Brink ligt Laag Laren en maakt onderdeel uit van projectgebied Centrum. Waarom een waterberging nodig is, leest u hier. Het proces om te komen tot een ontwerp voor de waterberging bestaat uit een aantal stappen die we hier verder beschrijven.

wateroverlast Brink

Petitie

Een aantal inwoners bood in november 2022 aan het college van Laren de petitie BRINK BLIJFT BRINK aan. Lees de reactie hierop van het college van Laren.

In december 2023 werd de petitie Behoud de Spiegelvijver aangeboden. Lees de reactie hierop van het college van Laren.