Waterberging Brink

Een waterberging op de Brink is nodig om Laren regenklaar te maken. Hoe die waterberging eruit ziet en waar deze precies moet komen, bepalen we graag samen met de bewoners en ondernemers van Laren. Daarom deden we in november 2022 een oproep aan bewoners en ondernemers van Laren om mee te denken over een oplossing.

Dat leverde maar liefst 19 mogelijke oplossingen op inclusief het ontwerp dat het team van Laren Regenklaar eerder maakte. Deze hebben we de afgelopen periode beoordeeld aan de hand van de eisen en wensen en tegelijkertijd lieten we enkele onderzoeken uitvoeren. Uit de beoordeling van alle ingediende oplossingen bleek dat de natuurlijke vijver met gedeeltelijk dichte bodem als beste oplossing uit de bus komt.

Van 2 t/m 19 februari kon iedereen reageren op het plan voor de natuurlijke vijver via een online vragenlijst. Een samenvatting van de reacties is hier te lezen. Op basis van de ontvangen reacties hebben we de diepte en omvang van de natuurlijke vijver met dichte bodem aangepast. Deze aangepaste versie van de natuurlijke vijver is verwerkt in een raadsvoorstel waar de gemeenteraad van Laren op 26 april over besluit.

Algemeen

Het gebied romdom de Brink ligt Laag Laren en maakt onderdeel uit van projectgebied Centrum. Waarom een waterberging nodig is, leest u hier. Het proces om te komen tot een ontwerp voor de waterberging bestaat uit een aantal stappen die we hier verder beschrijven.

wateroverlast Brink

Petitie

Een aantal inwoners bood in november 2022 aan het college van Laren de petitie BRINK BLIJFT BRINK aan. Lees de reactie hierop van het College en van Laren Regenklaar.