Eisen en wensen

Om regenwater bij hoosbuien tijdelijk op te vangen is er op of rondom de Brink een waterberging nodig. Daarvoor gelden meerdere eisen. Ook zijn er wensen waar we zoveel mogelijk rekening mee willen houden.

Deze eisen en wensen vormen de randvoorwaarden voor het ontwerp van de waterberging. Bij de beoordeling van alle mogelijke oplossingen hebben we gekeken naar dit eisen- en wensenpakket.

Eisen

Vanuit het Masterplan geldt een aantal eisen voor een waterberging op de Brink:

 • Capaciteit: De berging kan een hoeveelheid van (minimaal) 1400 m3 regenwater bergen.
 • Zoekgebied: De berging ligt binnen het zoekgebied zoals aangegeven op onderstaande kaart. Klik hier voor een extra grote kaart.

Kaart projectgebied Centrum LRK web

 • Grondwater: De oplossing moet werken bij een grondwaterstand van 1,5 á 2m onder het maaiveld.
 • Bomen: De bomen op de Brink kunnen blijven staan.
 • Kabels en leidingen: De vele kabels en leidingen die onder de straten rondom de Brink liggen, kunnen zo veel mogelijk blijven liggen. Zie hiervoor de KLIC kaart onderaan deze pagina.
 • Beheer en onderhoud: Toekomstig beheer en onderhoud is goed mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten.
 • Betrouwbaarheid: Het systeem werkt in alle gevallen zonder dat hiervoor eerst een menselijke handeling nodig is en de oplossing zorgt op de Brink voor ‘droge voeten’.
 • Veiligheid: Het systeem is veilig voor mens en dier.
 • Robuust: Het systeem is degelijk en van goede kwaliteit.
 • Budget: Voor een waterberging is een bedrag begroot van 300.000 euro. Een oplossing is idealiter binnen dit budget te realiseren. De investering is doelmatig: met zo weinig mogelijk geld behalen we het benodigde resultaat.
 • Duurzaam: De gebruikte materialen putten de aarde zo min mogelijk uit en er gaan  zo min mogelijk nog bruikbare materialen verloren.  
 • Milieubelasting: We brengen geen vervuilende stoffen in de bodem door de aanleg en het gebruik van de waterberging.
 • Stikstof: Uitvoering van werkzaamheden is mogelijk binnen de huidige stikstof-regelgeving.
   

Wensen

Van bewoners en ondernemers ontvingen we de volgende aanvullende wensen. Hiermee proberen we zoveel mogelijk rekening te houden.

 • Beeld Brink: het beeld / de aanblik van de Brink blijft zoveel mogelijk zoals het nu is.

 

 

KLIC kaart Centrum

KLIC kaart Centrum

Ga naar downloadpagina om een PDF bestand van de kaart downloaden.