Reacties online vragenlijst

Van 2 t/m 19 februari 2023 kon iedereen reageren op de plannen voor de natuurlijke vijver via een online vragenlijst. Hieronder ziet u een samenvatting van de ontvangen reacties.

Vragenlijst door 150 inwoners ingevuld

De online vragenlijst over het plan voor de natuurlijke vijver is via een groot aantal kanalen onder de aandacht gebracht. Dat zijn onder meer de Laren Regenklaar nieuwsbrief, een e-mail aan bezoekers van eerdere bijeenkomsten, een persbericht, het Larens Journaal en de Facebookpagina van de gemeente. Uiteindelijk hebben 150 inwoners oftewel respondenten de vragenlijst ingevuld. 

Stellingen natuurlijke vijver

De vragenlijst begon met drie stellingen. Op de stellingen is door 100% van de respondenten gereageerd. De respondenten gaven aan in hoeverre ze het daarmee eens waren. De stellingen waren:

1: Een natuurlijke vijver past bij de Brink van Laren
2: Een natuurlijke vijver is een goede oplossing om regenwater tijdelijk te bergen
3: Een natuurlijke vijver maakt de Brink aantrekkelijker

Reacties stellingen natuurlijke vijver

De staafdiagram hierboven laat zien het plan voor een natuurlijke vijver op de Brink op grote steun kan rekenen. Zo is 89% het eens of helemaal eens met de stelling ‘Een natuurlijke vijver past bij de Brink van Laren’. En 92% is het (helemaal) eens met de stelling ‘Een natuurlijke vijver is een goede oplossing om regenwater tijdelijk te bergen’. Met de laatste stelling ‘Een natuurlijke vijver maakt de Brink aantrekkelijker’ is ook nog 81% het eens of helemaal eens. Voor elk van de drie stellingen geldt dat niet meer dan 5% het (helemaal) oneens is met die stelling.

Wat vindt u in zijn algemeenheid goed aan een natuurlijke vijver?

De open vraag ‘Wat vindt u in zijn algemeenheid goed aan de natuurlijke vijver’ is door 79% van de respondenten ingevuld.

Het natuurlijke karakter van de vijver werd het vaakst genoemd, net als de positieve effecten op de biodiversiteit. Ook werd vaak genoemd dat het er mooi / aantrekkelijk uitziet én dat het past bij de Brink. Ook nog regelmatig genoemd: het is een goede oplossing als waterberging, het past bij de klimaatopgave van deze tijd en het is een duurzame oplossing. Sommigen noemde vooral de voordelen ten opzichte van andere plannen, namelijk dat de bomen kunnen blijven staan en dat er geen beton voor nodig is.

Wat vindt u in zijn algemeenheid minder goed aan een natuurlijke vijver?

De open vraag ‘Wat vindt u in zijn algemeenheid minder goed aan de natuurlijke vijver’ is door 43% van de respondenten ingevuld.

Het antwoord dat het vaakst werd gegeven is dat men bang is dat het een rommeltje wordt en dat er veel onderhoud nodig is. Ook is een aantal keer genoemd dat men bang is dat de vijver droog komt te staan. 

Dan zijn er nog opmerkingen over de grote omvang en diepte van de vijver. Het basismodel van de vijver zoals gepresenteerd op de website en de bijeenkomst van 2 februari gaat uit van een maximale maat. Daarmee zou de vijver een bergingscapaciteit krijgen van 2.600 m3 water. Dat is ruimschoots meer dan de 1.400 m3 die in ieder geval benodigd is om een bui zoals in 2014 op te vangen. Een enkeling vraagt zich juist af of de capaciteit wel voldoende is.

Ten slotte zijn er nog opmerkingen over o.a. mogelijke vervuiling, overlast van stank of muggen, het verdwijnen van de rododendrons , het voeren van de eendjes dat moeilijker zou worden en de tijdelijke situatie ten tijde van de aanleg van de natuurlijke vijver.

Welke van de twee varianten heeft uw voorkeur?

We presenteerden twee varianten: een ongerepte vijver en een belevenisvijver. Op deze vraag is door 100% van de respondenten gereageerd.

Reacties variant vijver

De variant met een pad langs het water, ook wel belevenisvijver genoemd, heeft met 61% de grootste voorkeur, 26% kiest voor de ongerepte vijver en 11% heeft geen voorkeur. 

Welke elementen (bijvoorbeeld bankjes) zou u graag terugzien?

De open vraag ‘Welke elementen (bijvoorbeeld bankjes) zou u graag terugzien?’ is door 86% van de respondenten ingevuld.

Bankjes werden het vaakst werden genoemd, maar ook andere zitelementen en picknicktafels kwamen voor. Andere grote wensen zijn het plaatsen van voldoende afvalbakken. Als wens voor de aankleding van de vijver staat de terugkeer van de fontein bovenaan, gevolgd door goede verlichting, een trap naar het water en goede paden eromheen.

Een aantal respondenten noemt de eenden en een mogelijkheid voor deze dieren om te schuilen/broeden. Andere wensen zijn een jeu de boulesbaan, een speelmogelijkheid voor kinderen, een waterpomp, kunst/beelden en diverse informatieborden. Ten slotte zijn er veel wensen voor natuurlijke beplanting, zowel op de oevers van de vijver als in het water.

Wat moeten we zeker niet vergeten bij de aanleg en inrichting van de natuurlijke vijver?

De open vraag ‘Wat moeten we zeker niet vergeten bij de aanleg en inrichting van de natuurlijke  vijver?’ is door 80% van de respondenten ingevuld.

De antwoorden gaan bijvoorbeeld in op specifieke wensen voor bepaalde soorten (water)planten en het respecteren van de bestaande bomen. Ook zijn er wensen voor de plek van paden en bankjes en de algehele uitstraling. Zorgen dat de vijver netjes en goed onderhouden blijft is ook een wens die vaker is genoemd, net als aandacht voor de veiligheid en toegankelijkheid. Daarnaast vragen diverse Laarders om voldoende ruimte bij het monument voor activiteiten op 4 en 5 mei. 

Onderhoud: De gemeente wil onderzoeken of een deel van het onderhoud aan de vijver op vrijwillige basis door een groep bewoners uitgevoerd kan worden. Heeft u belangstelling om hier een bijdrage aan te leveren? 

Op deze vraag is door 100% van de respondenten gereageerd. Hierop gaven 13 personen (9%) het antwoord ‘Ja’ en 40 personen (26%) het antwoord ‘Misschien’. De overige 97 personen (65%) hebben geen belangstelling.

Reacties vrijwillig onderhoud vijver

Het goede nieuws is dat 53 Laarders hebben aangegeven (misschien) op vrijwillige basis een bijdrage aan het onderhoud wil leveren. 

Stellingen proces en communicatie

Aan het eind van de vragenlijst stonden vijf stellingen over het proces en de communicatie vanuit Laren Regenklaar. Respondenten konden aangeven in hoeverre ze het daarmee eens waren. Op de stellingen is door 100% van de respondenten gereageerd.

Stelling 1: Het projectteam van Laren Regenklaar communiceert op een duidelijke manier.
Stelling 2: Het projectteam van Laren Regenklaar communiceert op een prettige manier.
Stelling 3: Ik voel me serieus genomen door het projectteam van Laren Regenklaar.
Stelling 4: Het is voor mij steeds duidelijk hoe het proces verloopt en hoe ik input kan geven.
Stelling 5: Ik word voldoende op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

Reacties stellingen proces en communicatie

De algemene samenvatting is dat men redelijk tevreden is over de communicatie en het proces. Zo is 70% het (helemaal) eens met de stelling ‘Het projectteam van Laren Regenklaar communiceert op een duidelijke manier’ en slechts 6% is het hiermee (helemaal) oneens. Met de stelling ‘Het projectteam van Laren Regenklaar communiceert op een prettige manier’ is 68% het (helemaal) eens, 29% kiest voor ‘neutraal’ en slechts 3% voor ‘’ (helemaal) oneens’. Van alle respondenten kiest 63 % voor (helemaal) eens bij de stelling ‘Ik voel me serieus genomen door het projectteam van Laren Regenklaar’, 31% kiest neutraal en 7% voor (helemaal) oneens. 

Met de stelling ‘Het is voor mij steeds duidelijk hoe het proces verloopt en hoe ik input kan geven’ is 61% het (helemaal) eens en 11% (helemaal) oneens. Ten slotte vindt 66% dat hij/zij voldoende op de hoogte wordt gehouden over de voortgang. 10% vindt van niet.

Wilt u verder nog iets kwijt over het proces en de communicatie?

De open vraag ‘Wilt u verder nog iets kwijt over het proces en de communicatie?’ is door 29% van de respondenten ingevuld.

Het team van Laren Regenklaar ontving veel complimenten, maar er waren ook kritische opmerkingen. Niet iedereen is overtuigd van de oprechte bedoeling van de gemeente om de inbreng van inwoners serieus te nemen. Ook wordt het jammer gevonden dat het plan voor de natuurlijke vijver niet eerder door het team zelf is bedacht.

Volgens sommigen kan de informatievoorziening nog beter. Er is bijvoorbeeld kritiek op het feit dat je als inwoner zelf actie moet ondernemen om nieuws van Laren Regenklaar te ontvangen. Ook vinden sommigen dat degenen die digitaal niet zo vaardig zijn buitenspel staan. Ook over het proces zijn er meerdere kritische opmerkingen.

Uitgebreide samenvatting reacties

Wilt u de rapportage bekijken met alle reacties? Download dan het PDF-bestand via deze link