College maakt weg vrij voor verlenen omgevingsvergunning vijver Brink

Het college van Laren heeft besloten de bezwaren in het advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit niet over te nemen. Daarmee is de weg vrij voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Die is nodig voor de aanleg van de natuurlijke vijver op de Brink.

Natuurlijke vijver Brink - herfst

Wethouder Jan van Dunnen (die wethouder Frits Westerkamp tijdelijk vervangt): ‘Dat er op of rondom de Brink een waterberging moet komen is al vastgelegd in het Masterplan Laren Regenklaar uit 2020. Vanaf het najaar van 2022 hebben we een uitgebreid traject doorlopen waarbij bewoners en ondernemers op meerdere momenten inbreng konden leveren. Daar is het plan voor de natuurlijke vijver uitgekomen. We ontvingen hier vooral positieve reacties op. Op basis van de kritische feedback die er ook was, hebben we het ontwerp nog aangepast. Met het aangepaste plan heeft de gemeenteraad in april 2023 ingestemd. Bewoners en ondernemers in het centrum mogen het vertrouwen hebben dat het college zorgt dat dit besluit wordt uitgevoerd zodat zij in de toekomst droge voeten houden en geen (schade van) wateroverlast meer ondervinden. Daarom hebben we het ongebruikelijke besluit genomen om de bezwaren van de commissie Ruimtelijke kwaliteit niet over te nemen.’

Spiegeleffect blijft

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit, ook wel welstandscommissie genoemd, bracht onlangs advies uit naar aanleiding van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De belangrijkste bezwaren van de commissie gaan over de diepte van de waterspiegel, de taluds en de spiegeling die zou verdwijnen. Jan den Dunnen reageert: ‘De waterspiegel komt een meter lager te liggen dan die van de huidige vijver. Dat is nodig om de hoeveelheid water te bergen die bij toekomstige extreme buien kan vallen. Daar willen we niet aan tornen. Overigens sluit de nieuwe waterspiegel aan bij het waterpeil van de vijver die er omstreeks 1900 lag. Het oppervlak van de waterspiegel wordt ca. 10% groter dan die van de huidige vijver. Daardoor blijft het spiegeleffect grotendeels behouden. Verder worden de struiken aan de kant van de kruising vervangen door een transparant hekwerk. Daardoor verbetert het zicht op de vijver vanuit de richting van de kruising.’ De wethouder vervolgt: ‘In opdracht van de gemeente is ook een cultuurhistorische onderbouwing van de plannen opgesteld door Mooi Noord-Holland. Hierin wordt gesteld  dat de plannen geen afbreuk doen aan de cultuurhistorische waarden van het Rijksbeschermd dorpsgezicht Brink Laren. ’

Onderdelen advies wel opgevolgd

Is er dan niets met het advies van de commissie gedaan? ‘Zeker wel’, aldus Jan den Dunnen. ‘Naar aanleiding van het pre-advies dat de commissie eerder al uitbracht zijn de taluds flauwer gemaakt dan in het oorspronkelijke ontwerp. Ook is de beplanting versoberd en er worden geen onnodige extra elementen toegepast zoals zwerfkeien.’

Hoe nu verder?

Als aan alle andere voorwaarden is voldaan, kan de omgevingsvergunning op korte termijn verleend worden. Dat gebeurt dan door de afdeling Vergunningen van de gemeente. ‘Misschien klinkt dit gek’, aldus Jan den Dunnen, ‘maar deze gang van zaken is wettelijk zo geregeld.’ Het projectteam is bezig met de aanbesteding van de werkzaamheden. De planning is nog steeds dat deze medio januari van start gaan als Winter Village achter de rug is.

Vragen welkom

Het is het college niet ontgaan dat de plannen voor de Brink de gemoederen in Laren nog flink bezighouden. Jan den Dunnen: ‘Er staat natuurlijk wel wat te gebeuren. We begrijpen dat mensen daar misschien zorgen of vragen over hebben. Daarom nodigen we iedereen die dat wil van harte uit om deze vragen of zorgen met ons te delen. Dat kan in een persoonlijk gesprek met het projectteam, telefonisch of per e-mail.’ Het projectteam is hiervoor bereikbaar via regenklaar@laren.nl en via 06 1512 4276 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur)
 

Meer informatie op de website

Kijk voor alle afbeeldingen en een uitgebreide toelichting op de webpagina's over de waterberging op de Brink.