College Laren wil door met aanleg natuurlijke vijver Brink

Het college van Laren heeft besloten geen opvolging te geven aan het verzoek om de waterberging op de Brink niet aan te leggen. Dit verzoek kreeg het college op 12 december jl. via een petitie. Het college waardeert de grote betrokkenheid van de initiatiefnemers en begrijpt de inzet voor het dorpsgezicht. Wethouder Jan den Dunnen: ‘Ook wij willen de Brink voor toekomstige generaties aantrekkelijk houden. Tegelijkertijd willen we een centrum waar geen gevaar meer is voor wateroverlast en schade.

Natuurlijke vijver Brink - winter

Het college heeft zorgvuldig gekeken naar de bezwaren die in de petitie worden geuit. De wethouder vervolgt: ‘We hebben begrip voor de zorgen, maar zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat we er alles aan doen om ongewenste effecten te voorkomen. Ook vinden we dat we een gedegen proces hebben georganiseerd en daarover uitgebreid hebben gecommuniceerd. Inwoners en ondernemers hebben op meerdere momenten uitgebreid de gelegenheid gehad om inbreng te leveren. Die inbreng is zo veel mogelijk verwerkt in het uiteindelijke plan waar de gemeenteraad mee heeft ingestemd.’

Brief met toelichting aan initiatiefnemers

De initiatiefnemers van de petitie hebben per brief een uitgebreide toelichting ontvangen van het college. Deze brief is ook te vinden op de webpagina.  

Vervolg

Begin december is de benodigde omgevingsvergunning voor de aanleg van de vijver verleend. Er zijn inmiddels bezwaren ontvangen, die na de bezwaartermijn worden behandeld. Ook is er een voorziening aangevraagd bij rechtbank Midden-Nederland om de start van de werkzaamheden te voorkomen. Een zitting hierover is gepland op 17 januari.

De aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de werkzaamheden is gestart en levert in de loop van januari een aannemer op om de werkzaamheden uit te voeren. De uitvoering start idealiter in de periode februari-april 2024 en anders in het najaar van 2024. Dit is onder meer afhankelijk van het besluit van de voorzieningenrechter.

Meer informatie op de website

Kijk voor meer informatie over de plannen en de brief van het college met een toelichting op het besluitop de webpagina's over de waterberging op de Brink.