Klimaatbestendige en biodiverse tuin

Door klimaatverandering hebben we niet alleen te maken met hevige regenbuien, maar bijvoorbeeld ook met langdurige hitte en droogte. Dit heeft allerlei nadelige effecten voor mens, dier en natuur. Het klimaat is een zaak van de lange termijn, maar maatregelen van vandaag hebben morgen al effect. Dat geldt zowel voor de aanpassing van de gevolgen van klimaatverandering als ook aan de voorkoming ervan. 

Als gemeente maken we Laren Regenklaar en u draagt daar op uw eigen terrein mogelijk ook aan bij. Bijvoorbeeld omdat we uw regenpijpen afkoppelen. Maar u kunt nog meer doen. Enkele ideeën:

  • Vang regenwater op. 
  • Overbodige tegels eruit en groen erin!
  • Ga moestuinieren
  • Kies makkelijke planten
  • Lok dieren naar je tuin
  • Maak je dak, schutting of parkeerplaats groen
  • Vergroen samen met de buren

Bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht kunt u maximaal 1.100 euro subsidie krijgen voor maatregelen aan uw woning of tuin. Lees hier meer over deze regeling.

Meer tips en inspiratie voor een klimaatbestendige en biodiverse tuin vindt u op de volgende websites: