Maatregelen

Om Laren regenklaar te maken zetten we per gebied een mix van passende maatregelen in. Om te bepalen welke maatregelen het beste passen, kijken we naar de bebouwing in dat gebied, maar ook naar factoren als hoogteverschillen, grondwaterstand, omvang van percelen en openbare ruimte, aanwezige riolering en of er geplande werkzaamheden zijn in de toekomst.  

Er zijn maatregelen in de drie categorieën:

  • Verwerken: we voeren regenwater af naar een plek waar het in de bodem infiltreert of op een andere manier direct wordt verwerkt.
  • Beheersen: soms kan het regenwater van een hevige bui niet allemaal in een keer verwerkt worden en is het nodig om regenwater tijdelijk vast te houden. Vervolgens wordt dit alsnog vertraagd afgevoerd.
  • Beschermen: op bepaalde plekken blijft bij hevige buien gevaar voor wateroverlast / schade ontstaan. Daar houden we regenwater tegen.

WateroverlastLaren2014-6

Een groot deel van de maatregelen is er om hemelwater te verwerken, zodat regen niet meer naar het riool gaat. Het liefst laten we regenwater vanaf de regenpijp de tuin in lopen. Dit is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de tuin krap is of veel hoogteverschillen ken. Of wanneer buren of straten dichtbij zitten of als er andere kwetsbare objecten in de buurt zijn. Dan is een maatregel wenselijk die helpt om regenwater in de grond te brengen.

Andere maatregelen zijn erop gericht om water te sturen. Bijvoorbeeld als de maximale capaciteit van een afkoppelmaatregel is bereikt en we moeten voorkomen dat water schade aanbrengt. Hiervoor is het belangrijk om water zo te sturen dat we weten waar het naartoe gaat en dit eventueel te helpen.

Water tegenhouden doen we op plekken waar verwerken in zo’n grote hoeveelheid niet in een keer lukt. In dat geval nemen we aanvullende beschermende maatregelen. Bijvoorbeeld bij een garage onder een woning met een toerit waar water in stroomt. Naast verwerking zal op deze locatie ook bescherming nodig zijn om geen schade te krijgen.