Infiltratiekratten

Een of meer kunststof infiltratiekratten die zijn omwikkeld met geotextiel (een soort worteldoek)  vormen samen een ondergrondse waterberging door de holle ruimtes van de kunststof boxen. De infiltratiekratten kunnen direct onder een regenpijp aangelegd worden of op een plek in de buurt ervan. Dan worden een of meer regenpijpen ondergronds of bovengronds naar de infiltratiekratten geleid. Het water verzamelt zich tussen de kratten en wordt langzaam afgegeven aan de omliggende bodem, die hierdoor minder snel uitdroogt. Dit heeft weer een positief effect op bomen en ander groen.

infiltratiekrattenInfiltratiekratten hoeven niet diep in de grond te worden aangebracht, dus zijn een goede oplossing als het grondwater hoog staat. Kratten kunnen naast of op elkaar gestapeld worden voor meer bergings- en infiltratiecapaciteit. Infiltratiekratten zijn zowel op particulier als op openbaar terrein mogelijk.