Vrije uitstroom

Het afkoppelen van regenpijpen van woningen en gebouwen  van het riool is een zeer belangrijke maatregel voor het project Laren Regenklaar. Zo zorgen we dat regenwater dat op daken valt via de regenpijp niet meer ondergronds naar het riool in de straat gaat, maar op een andere manier afgevoerd wordt.

Een van de manieren is vrije uitstroom. Het water wordt vanaf de onderkant van de regenpijp met een bochtstuk de tuin in geleid. Hier kan het (soms via de bestrating) naar border, grind of gazon lopen en daar in de bodem zakken. Dit is de meest wenselijke en natuurlijke methode. Belangrijk is wel dat dit veilig gebeurt. Er moet geen schade aan de woning of bijvoorbeeld bij de buren ontstaat. Daarom kijken we naar de grootte van het perceel, naar hoogteverschillen en naar de afstand tot andere bebouwing of kwetsbare objecten. Als vrije uitstroom op een perceel niet (overal) mogelijk is, kiezen we (daarnaast) voor andere maatregelen.