Verticale boring met infiltratiefilter

Op veel locaties in Hoog Laren stroomde regenwater tot voor kort naar het riool onder de straat. We willen naar een situatie toe waarbij dat regenwater rechtstreeks de bodem in gaat op de plek waar het valt. Dat doen we door niet alleen straatkolken, maar ook regenpijpen van particuliere woningen en gebouwen af te koppelen. Vaak maken we daarvoor gebruik van verticale infiltratie. 

Een verticale boring met infiltratiefilter bestaat uit een gat dat wordt opgevuld met een infiltratiefilter: dit is een kunststof buis met kleine gaatjes in de wand, omwikkeld met geotextiel, een soort worteldoek. Via deze openingen sijpelt het regenwater langzaam in de omliggende bodem, die hierdoor minder snel uitdroogt. Dit heeft weer een positief effect op bomen en ander groen.

Particulier terrein

De verticale boring passen we vaak toe op particulier terrein wanneer (alleen) vrije uitstroom niet mogelijk is. Daar heeft het boorgat een doorsnede van ca. 40 cm en een diepte van 3 meter. Een of meer regenpijpen van de woning worden ondergronds aangesloten op de verticale boring. In de regenpijp komt een bladvanger en tussen de regenpijp en de verticale boring komt ook nog een zandvanger. Deze zorgen er samen voor dat er zo min mogelijk vervuiling in de boring terechtkomt.  Als het systeem is aangelegd, loopt regenwater dat op het dak valt via de regenpijp naar de verticale boring. 

Hoeveel verticale boringen nodig zijn, hangt af van het dakoppervlak. Meestal gaat het om 1 tot 3 boringen per woning. Samen met de eigenaar van de woning bepalen we de beste plek hiervoor. Ook kijken we of er bijzonderheden zijn waar we rekening mee moeten houden.

Het afkoppelen van de regenpijpen op particulier terrein is meestal 2 tot 3 dagen werk. Met een kleine kraan maakt de aannemer eerst 1 of meer boringen. Daarna sluit de aannemer 1 of meer regenpijpen hierop aan. Ook worden bladvangers en een zandvangput geplaatst. Het graafwerk dat hiervoor nodig is, gebeurt bijna altijd met de hand. Als het werk is gedaan, laat de aannemer de tuin en de bestrating weer zo netjes mogelijk achter.

Regelmatig onderhoud zorgt voor een goede werking van het systeem. Lees daarvoor de onderhoudsinstructie. Deze vind u op de downloadpagina.

In de video hieronder leggen we de werking en aanleg van de verticale boring met infiltratiefilter verder uit:

Voor een goede werking van het systeem is het belangrijk om dit regelmatig te onderhouden. We adviseren u om minimaal het volgende te doen:

  • 1 keer per jaar dakgoot schoonmaken
  • 2 keer per jaar zandvangput schoonmaken
  • 4 keer per jaar bladvanger leeg maken 
  • Eens per 5 jaar infiltratieput/verticale boring te (laten) reinigen.

Voor een uitgebreide instructie kunt u hier de onderhoudsinstructie downloaden:

De video hieronder toont het schoonmaken van de zandvangput.

Openbaar terrein

Ook langs de openbare weg plaatsen we in een aantal gevallen een verticale boring met infiltratiefilter. Deze zijn dan meestal 6 meter diep en hebben een doorsnede van 60 cm. Lees meer over alle maatregelen