Nieuw groen in bermen Hilversumseweg

Er komt er nieuw groen in de bermen van de Hilversumseweg. Het gaat om lage struiken van dezelfde soorten als die er al staan. Het nieuwe groen komt op de open plekken die zijn ontstaan door werkzaamheden van Laren Regenklaar en door de aanleg van glasvezel.

Bermen HilversumsewegDe aannemer start 2 april en werkt zoveel mogelijk vanaf de fietspaden, zodat het autoverkeer niet of nauwelijks hinder ondervindt. Fietsers kunnen meestal het voetpad gebruiken. Soms is het voor fietsers nodig om even over te steken en een stukje aan de andere kant van de weg fietsen. De werkzaamheden duren twee weken