Verbouwing bestaande woning

Gaat u uw woning, schuur of garage verbouwen of uitbreiden? Dan bent u verplicht om rekening te houden met het afvoeren van regenwater.

Gaat u uw woning uitbreiden? Komt er minimaal 15 m2 dakoppervlak bij en komt hier geen rieten kap op? Dan bent u verplicht het regenwater dat op dit nieuwe dak valt op uw eigen perceel op te vangen en af te voeren. U mag de regenwaterafvoer van het nieuwe dak dus niet op het riool aansluiten. Daarbij moet u een bui van 60mm/uur kunnen vasthouden op uw eigen perceel. Valt er meer regen in een bui, dan is afstroom naar aangrenzende percelen en openbare ruimte toegestaan, maar alleen als er dan geen schade optreedt. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanleg van een regenwaterafvoersysteem.

Gaat u bij deze uitbreiding gelijktijdig de regenpijpen van uw woning afkoppelen van het riool of krijgt de woning een rieten kap zonder goot in plaats van een pannendak? In dit geval mogen de vierkante meters uitgeruild worden. Het dakoppervlak dat afgekoppeld wordt van de woning, mag van het nieuw af te koppelen dakoppervlak getrokken worden. Als de uitbreiding dan kleiner is dan 15 m2 gelden de genoemde verplichtingen niet.

Is er een vergunning nodig voor uw verbouwing? Dan ontvangt u van de afdeling vergunningen van de gemeente Laren informatie hierover.

We raden u in alle gevallen aan om contact met het team van Laren Regenklaar op te nemen. Wij kunnen u vertellen wat er nodig is om uw woning regenklaar te maken en we kunnen u kosteloos adviseren over de maatregelen. Afhankelijk van de maatregelen die nodig zijn, kunnen de werkzaamheden door een aannemer van de gemeente of door uw eigen aannemer of hovenier uitgevoerd worden. De kosten van de werkzaamheden voor het verwerken van hemelwater bij uitbreiding of herbouw van de woning zijn voor uw eigen rekening.