Ingediende oplossingen en beoordeling

In november 2022 deed het team van Laren Regenklaar een oproep aan bewoners en ondernemers om mee te denken over het bergen van water op of rond de Brink. Dat leverde maar liefst 18 mogelijke oplossingen op. Eerder ontwikkelde het team zelf al een plan voor een bergingskelder onder de vijver. De 19 oplossingen werden de afgelopen periode stuk voor stuk beoordeeld door het team met behulp van een aantal experts.

Beoordeling

Die beoordeling gebeurde aan de hand van de eisen vanuit het masterplan van Laren Regenklaar én de wens van bewoners om het beeld van de Brink zoveel mogelijk in stand te laten. De scores van elke deeloplossingen ziet u terug in de scorematrix hieronder. Kijk hier voor een toelichting op de eisen en wensen. Verder naar beneden vindt u van elke mogelijke oplossing een beschrijving en een toelichting op de beoordeling in de vorm van voor- en nadelen.

Het team deed de beoordeling samen met een aantal experts. Om het effect van oplossingen op de bomen van de Brink te bepalen, is onderzoek gedaan door een extern bureau.

De oplossing die als beste scoort, is de natuurlijke vijver met gedeeltelijk dichte bodem. Deze staat hieronder kort omschreven en daarnaast is er een uitgebreide omschrijving op een aparte webpagina.

Scorematrix aangevuld

De scorematrix waarin aan elke mogelijke oplossing een score is toegekend voor elke eis en wens. Dubbelklik op de afbeelding voor een vergroting.

Toelichting scores:   -2 = Slecht      |     -1 = Matig     |     0 = Neutraal     |     1 = Goed     |     2 = Zeer goed

 

Mogelijke oplossingen

De 19 mogelijke oplossingen worden hieronder stuk voor stuk beschreven. Klik op het pijltje naast de naam van de oplossing om het uitklapblok te openen. Oplossing 8a staat onder oplossing 19.

MOGELIJKE OPLOSSING 1: Verlagen van de bodem van de Brink tussen de bomen

Brink-bomen

Bij deze oplossing wordt de bodem van de Brink tussen de bodem verlaagd, waarbij de bomen blijven staan. Rondom moeten er instroomvoorzieningen komen die ervoor zorgen dat regenwater van de straat naar het grasveld stroomt. 

Het midden van de Brink ligt ca. 50 cm hoger dan het buitenste deel. Daarom is het voor voldoende bergingscapaciteit nodig om minimaal 60 cm. grond af te graven. Bij een hoosbui levert dit een bergingscapaciteit op van 1200 m3 water.

Kaartje optie 1

VOORDELEN

 • Betrouwbaarheid: Instroom is altijd goed mogelijk.
 • Beheer & onderhoud: Goed te onderhouden.
 • Duurzaamheid: Zeer duurzaam.
 • Budget: Relatief goedkope oplossing.
 • Kabels & leidingen: Geen probleem voor bestaande kabels & leidingen.
 • Zoekgebied: Past binnen zoekgebied voor oplossing.
 • Grondwaterstand: Geen invloed op grondwaterstand.
 • Uitvoering: Vrij eenvoudige ingreep.

NADELEN

 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt niet gehaald.
 • Milieu-effect: Er blijft slib achter op gras na hoosbui. 
 • Effect op bomen: Heeft grote invloed op alle bestaande bomen. Wortels komen bloot te liggen en soms komen de bomen in het water te staan. De bomen gaan waarschijnlijk binnen 1-2 jaar dood.
 • Veiligheid: Bomen kunnen door rotting van wortels omvallen op mens of dier.
 • Uiterlijk Brink: Het uiterlijk van de Brink verandert: het wordt een behoorlijk glooiend terrein in plaats van een vlak grasveld. Dit kan nadelig zijn voor evenementen.
   
MOGELIJKE OPLOSSING 2: Natuurlijke vijver met variabel waterpeil  - kleine variant

KleineVijver

De huidige vijver op de Brink bestaat uit een betonnen bak die in het midden ca. 150 cm diep is. Bij deze oplossing wordt deze vervangen door een natuurlijke vijver waarvan de bodem ca. 3 meter onder het maaiveld ligt. Daarbij blijft de buitenrand van de vijver op dezelfde plek als die van de huidige vijver. Vanaf die buitenrand loopt rondom een flauw talud af naar beneden. 

In het centrale deel van de vijver staat altijd een laag van ca. 100—125 cm water, omdat de grondwaterstand ongeveer 175-200 cm onder maaiveld ligt. De omvang van het wateroppervlak is een stuk kleiner dan bij de huidige vijver. Bij een hoosbui biedt de vijver ruimte voor ca. 1140 m3 aan regenwater. 

De oevers van de vijver kunnen we op verschillende manieren afwerken en/of beplanten.

Kaartje optie 2

VOORDELEN

 • Betrouwbaarheid: Instroom is altijd goed mogelijk.
 • Beheer & onderhoud: Goed te onderhouden.
 • Duurzaamheid: Zeer duurzaam.
 • Budget: Relatief goedkope oplossing.
 • Kabels & leidingen: Geen probleem voor bestaande kabels & leidingen.
 • Zoekgebied: Past binnen zoekgebied voor oplossing.
 • Effect op bomen: Heeft niet of nauwelijks invloed op de bestaande bomen. 
 • Milieu-effect: Geen vervuilende stoffen in de bodem bij aanleg en nauwelijks bij gebruik
 • Veiligheid: Veilig voor mens of dier door flauwe helling talud.
 • Biodiversiteit: Positief voor flora en fauna    
 • Historie: in het verleden lag er ook een natuurlijke vijver op de Brink.

NADELEN

 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt niet gehaald.
 • Uiterlijk Brink: Het uiterlijk van de Brink verandert: het wateroppervlak komt lager te liggen.
   
MOGELIJKE OPLOSSING 3: Natuurlijke vijver met variabel waterpeil  - grote variant

grote vijver open bodem

De huidige vijver op de Brink bestaat uit een betonnen bak die in het midden ca. 150 cm diep is. Bij deze oplossing wordt deze vervangen door een natuurlijke vijver waarvan de bodem ca. 3 meter onder het maaiveld ligt. Daarbij komt de buitenrand van het talud naar de vijver verder naar buiten te liggen, maar wel op minimaal 4 meter afstand van de bomen. Bij die afstand heeft de vijver niet of nauwelijks invloed op de bomen. Vanaf die buitenrand loopt rondom een flauw talud af naar beneden. 

In het centrale deel van de vijver staat een laag van ca. 100—125 cm water, omdat de grondwaterstand ongeveer 175-200 cm onder maaiveld ligt. De omvang van het wateroppervlak is vergelijkbaar met dat van de huidige vijver. Bij een hoosbui biedt de vijver ruimte voor ca. 2600 m3 regenwater. 

De oevers van de vijver kunnen we op verschillende manieren afwerken en/of beplanten.

Kaartje optie 3

VOORDELEN

 • Betrouwbaarheid: Instroom is altijd goed mogelijk.
 • Beheer & onderhoud: Goed te onderhouden.
 • Duurzaamheid: Zeer duurzaam.
 • Budget: Relatief goedkope oplossing.
 • Kabels & leidingen: Geen probleem voor bestaande kabels & leidingen.
 • Zoekgebied: Past binnen zoekgebied voor oplossing.
 • Effect op bomen: Heeft niet of nauwelijks invloed op de bestaande bomen. 
 • Milieu-effect: Geen vervuilende stoffen in de bodem bij aanleg en nauwelijks bij gebruik
 • Veiligheid: Veilig voor mens of dier door flauwe helling talud.
 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt ruim gehaald.
 • Biodiversiteit: Positief voor flora en fauna    
 • Historie: in het verleden lag er ook een natuurlijke vijver op de Brink.

NADELEN

 • Uiterlijk Brink: Het uiterlijk van de Brink verandert: het wateroppervlak komt een stuk lager te liggen en de vijver wordt groter.

MOGELIJKE OPLOSSING 4: Natuurlijke vijver met gedeeltelijk dichte bodem  - grote variant

grote vijver dichte bodem

De huidige vijver op de Brink bestaat uit een betonnen bak die in het midden ca. 150 cm diep is. Bij deze oplossing wordt deze vervangen door een natuurlijke vijver waarvan de bodem ca. 3 meter onder het maaiveld ligt. Daarbij komt de buitenrand van het talud naar de vijver verder naar buiten te liggen, maar wel op minimaal 4 meter afstand van de bomen. Bij die afstand heeft de vijver niet of nauwelijks invloed op de bomen. Vanaf die buitenrand loopt rondom een flauw talud af naar beneden. 

In het centrale deel van de vijver staat altijd een laag van minimaal ca. 100 cm water, omdat we hier een dichte ’bak’ creëren waar altijd water in staat, ook als de grondwaterstand lager zou komen dan de huidige 175-200 cm onder maaiveld. De omvang van het wateroppervlak is vergelijkbaar met dat van de huidige vijver. Bij een hoosbui biedt de vijver ruimte voor ca. 2.600 m3 regenwater. De oevers van de vijver kunnen we op verschillende manieren afwerken en/of beplanten.

Deze oplossing behaalt de hoogste score op alle eisen en wensen. Bekijke de uitwerking op de aparte webpagina.

Kaartje optie 4

VOORDELEN

 • Betrouwbaarheid: Instroom is altijd goed mogelijk.
 • Beheer & onderhoud: Goed te onderhouden.
 • Duurzaamheid: Zeer duurzaam.
 • Budget: Relatief goedkope oplossing.
 • Kabels & leidingen: Geen probleem voor bestaande kabels & leidingen.
 • Zoekgebied: Past binnen zoekgebied voor oplossing.
 • Effect op bomen: Heeft niet of nauwelijks invloed op de bestaande bomen.
 • Milieu-effect: Geen vervuilende stoffen in de bodem bij aanleg en nauwelijks bij gebruik
 • Veiligheid: Veilig voor mens of dier door flauwe helling talud.
 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt precies gehaald.
 • Biodiversiteit: Positief voor flora en fauna    
 • Historie: in het verleden lag er ook een natuurlijke vijver op de Brink.

NADELEN

 • Uiterlijk Brink: Het uiterlijk van de Brink verandert: het wateroppervlak komt lager te liggen (maar minder laag dan bij oplossing 2&3) en de vijver wordt groter.
MOGELIJKE OPLOSSING 5: Berging onder straten rondom Brink

Aquaflow

Bij deze variant komen er onder de straten rondom de Brink meerdere kleine waterbergingen, bijvoorbeeld onder de kruising met de Naarderstraat / Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat, onder de straten van de Brink en onder parkeervakken. Bij deze waterbergingen komt er onder de bestrating een speciale fundering van ca. 50 cm diep. Straatkolken worden hierop aangesloten. In de fundering kan tijdens een hoosbui veel water tijdelijk opgeslagen worden. Dat water infiltreert vervolgens langzaam in de omliggende bodem. Bij de aanleg hiervan moeten we voldoende afstand houden van de wortels van de bomen die aan de randen van de Brink staan.

Kaartje optie 5

VOORDELEN

 • Betrouwbaarheid: Het systeem is al vaker toegepast en is betrouwbaar. 
 • Robuustheid: Oplossing is van goede kwaliteit
 • Zoekgebied: Past binnen zoekgebied voor oplossing.
 • Milieu-effect: Geen vervuilende stoffen in de bodem bij aanleg en nauwelijks bij gebruik 
 • Veiligheid: Veilig voor mens of dier .
 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt precies gehaald.
 • Uiterlijk Brink: Het uiterlijk van de Brink verandert niet.

NADELEN

 • Kabels & leidingen: Bestaande kabels & leidingen liggen mogelijk in de weg / moeten verlegd worden.
 • Duurzaamheid: Er is veel nieuw materiaal voor nodig, zoals straatkolken, funderingsmateriaal en wegenbouwdoek.
 • Budget: Relatief dure oplossing.
 • Beheer & onderhoud: Straatkolken moeten regelmatig schoongemaakt worden voor goede werking.
 • Uitvoering: Grote ingreep die tijdelijk veel overlast veroorzaakt.
 • Effect op bomen: Bij de aanleg hiervan moet voldoende afstand gehouden worden tot boomwortels van bomen. Dit beperkt het beschikbare gebied.
   
MOGELIJKE OPLOSSING 6: Combi van kleine natuurlijke vijver (optie 2) en berging onder straten rondom Brink (optie 5)

KleineVijver +   Aquaflow  

Deze variant gaat om een combinatie van twee mogelijke oplossingen:

 • natuurlijke vijver met variabel waterpeil  - kleine variant (optie 2)
 • berging onder straten rondom Brink (optie 5)

De combinatie van deze oplossingen zorgt voor een bergingscapaciteit van 1650 m3 water.
Zie de beschrijvingen van deze oplossingen voor alle details.

Kaartje optie 6

VOORDELEN COMBINATIE

 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt ruimschoots gehaald.

NADELEN COMBINATIE

 • Budget: Relatief dure oplossing.
MOGELIJKE OPLOSSING 7: Waterberging naast Johanneskerk (deeloplossing)

 Johanneskerk veld  Infiltratiekratten  Rockwool

Bij deze oplossing komt er onder het grasveld naast de Johanneskerk een waterberging. Dit systeem bestaat bijvoorbeeld uit infiltratiekratten of steenwol blokken. Er wordt een veilige afstand gehouden (minimaal 3 meter) tot de bomen die daar staan en tot de fundering van de kerk. Deze berging heeft een maximale capaciteit van 500 m3. Daarmee is dit niet dé oplossing voor de Brink, maar zou deze wel gecombineerd kunnen worden met een andere oplossing.

Kaartje optie 7

VOORDELEN 

 • Betrouwbaarheid: Instroom is altijd goed mogelijk. 
 • Robuustheid: Oplossing is van goede kwaliteit. 
 • Budget: Relatief goedkope oplossing. 
 • Kabels & leidingen: Geen probleem voor bestaande kabels & leidingen. 
 • Milieu-effect: Geen vervuilende stoffen in de bodem bij aanleg en nauwelijks bij gebruik. 
 • Uiterlijk Brink: Het uiterlijk van de Brink verandert niet door deze oplossing. 
 • Grondwaterstand: Geen invloed op grondwaterstand. 
 • Uitvoering: Vrij eenvoudige ingreep. 

NADELEN 

 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt niet gehaald. 
 • Zoekgebied: Locatie valt niet binnen zoekgebied voor oplossing. 
 • Duurzaamheid: Er is nieuw materiaal nodig, zoals infiltratiekratten of steenwolblokken. 
 • Effect op bomen: Bij de aanleg hiervan moet voldoende afstand gehouden worden tot boomwortels van bomen. Dit beperkt het beschikbare gebied. 
   
MOGELIJKE OPLOSSING 8: Wegpompen water Brink naar waterberging onder parkeerterrein Stationsweg

Stationsweg  Infiltratiekratten  Rockwool

Bij deze oplossing komt er onder het parkeerterrein aan de Stationsweg een waterberging met een capaciteit van 1.400 m3. Dit systeem bestaat bijvoorbeeld uit infiltratiekratten of steenwol blokken. 

Bij een hoosbui wordt regenwater vanaf de Brink naar deze waterberging bij de Stationsweg gebracht. Omdat de Stationsweg ca. 1 meter hoger ligt dan de Brink, gebeurt dit met een pomp. Naast de bestaande vijver op de Brink komt hiervoor een pompput. Dit is een grote opvangbak met een pomp erin. Deze pomp moet een zeer grote capaciteit hebben. Zodra het waterpeil in de vijver te hoog wordt, stroomt water uit de vijver over in deze pompput. Op dat moment wordt de inhoud van de pompput weggepompt via een zogenaamde persleiding. Deze wordt onder de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat aangebracht. 

Kaartje optie 8

VOORDELEN

 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt gehaald. 
 • Milieu-effect: Geen vervuilende stoffen in de bodem bij aanleg en nauwelijks bij gebruik.
 • Uiterlijk Brink: Het uiterlijk van de Brink verandert niet door deze oplossing.
 • Grondwaterstand: Geen invloed op grondwaterstand.
 • Veiligheid: Veilig voor mens en dier 

NADELEN

 • Betrouwbaarheid: werking systeem is afhankelijk van werking pomp.
 • Budget: Relatief dure oplossing.
 • Zoekgebied: Locatie valt niet binnen zoekgebied voor oplossing.
 • Duurzaamheid: Er is veel nieuw materiaal nodig, zoals infiltratiekratten of steenwolblokken.
 • Effect op bomen: Om voldoende bergingscapaciteit te halen moet  tot dicht op de bomen gegraven worden, wat schade kan veroorzaken aan de bomen.
 • Kabels & leidingen: Bestaande kabels & leidingen liggen mogelijk in de weg / moeten verlegd worden.   
 • Beheer & onderhoud: Er is regelmatig onderhoud nodig aan de pomp en de pompput moet regelmatig schoongemaakt worden.
 • Uitvoering: Grote ingreep die tijdelijk voor veel overlast zorgt.
 • Stikstof: voor aanleg is omgevingsvergunning nodig, wat bij huidige stikstofwetgeving lijk een probleem is.
MOGELIJKE OPLOSSING 9: Wegpompen water Brink naar Hertenkamp

Hertenkamp  Pompput  Persleiding

Bij deze oplossing wordt het terrein van het hertenkamp gebruikt als waterberging. Het terrein heeft nu al een aantal hogere en lagere delen. In die lagere delen kan water tijdelijk worden opgevangen. De bergingscapaciteit is ongeveer 1000 m3.

Bij een hoosbui wordt regenwater vanaf de Brink naar het hertenkamp gebracht. Omdat het hertenkamp ca. 1 meter hoger ligt dan de Brink, gebeurt dit met een pomp. Naast de bestaande vijver op de Brink komt hiervoor een pompput. Dit is een grote opvangbak met een pomp erin. Deze pomp moet een zeer grote capaciteit hebben. Zodra het waterpeil in de vijver te hoog wordt, stroomt water uit de vijver over in deze pompput. Op dat moment wordt de inhoud van de pompput weggepompt via een zogenaamde persleiding. Deze wordt onder de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat aangebracht.

Kaartje optie 9

VOORDELEN

 • Uiterlijk Brink: Het uiterlijk van de Brink verandert niet door deze oplossing.
 • Grondwaterstand: Geen invloed op grondwaterstand.
 • Budget: Relatief goedkope oplossing.
 • Effect op bomen: Heeft geen invloed op de bestaande bomen.
 • Milieu-effect: Geen vervuilende stoffen in de bodem bij aanleg en nauwelijks bij gebruik.

NADELEN

 • Betrouwbaarheid: werking systeem is afhankelijk van werking pomp.
 • Zoekgebied: Locatie valt niet binnen zoekgebied voor oplossing.
 • Duurzaamheid: Er is veel nieuw materiaal nodig, zoals pompput, pomp en persleiding.
 • Kabels & leidingen: veel kabels en leidingen om rekening mee te houden bij het aanbrengen van de persleiding. 
 • Beheer & onderhoud: er is regelmatig onderhoud nodig aan de pomp en de pompput moet regelmatig schoongemaakt worden.
 • Uitvoering: Grote ingreep die tijdelijk voor veel overlast zorgt, ook voor herten.
 • Stikstof: voor aanleg is omgevingsvergunning nodig, wat bij huidige stikstofwetgeving mogelijk een probleem is.
 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1.400 m3 wordt niet gehaald. 
   
MOGELIJKE OPLOSSING 10: Wegpompen water Brink naar Mauvevijver

Mauvevijver  Pompput Persleiding

Bij deze oplossing wordt de Mauvevijver (ook wel Hut van Mie genoemd) gebruikt om het water van de Brink op te vangen. Hier is - afhankelijk van het peil in de Mauvevijver - capaciteit voor ca. 500 - 1000 m3 aan regenwater.

Bij een hoosbui wordt regenwater vanaf de Brink naar de Mauvevijver gebracht. Deze locatie ligt weliswaar ca. 50 cm lager dan de Brink, maar de route erheen gaat eerst omhoog (naar een punt nabij de kruising Torenlaan/ Groene Gerritsweg) en vanaf daar weer omlaag naar de Mauvevijver. Daarom is een pomp nodig om het water naar de Mauvevijver te brengen. Naast de bestaande vijver op de Brink komt hiervoor een pompput. Dit is een grote opvangbak met een pomp erin. Deze pomp moet een zeer grote capaciteit hebben. Zodra het waterpeil in de vijver te hoog wordt, stroomt water uit de vijver over in deze pompput. Op dat moment wordt de inhoud van de pompput weggepompt via een zogenaamde persleiding. Deze wordt onder de Torenlaan en het Mauvezand aangebracht. 

Kaartje optie 10

VOORDELEN

 • Effect op bomen: Heeft geen effect op bomen
 • Uiterlijk Brink: Het uiterlijk van de Brink verandert niet door deze oplossing.
 • Grondwaterstand: Geen invloed op grondwaterstand.
 • Budget: Relatief goedkope oplossing.
 • Milieu-effect: Geen vervuilende stoffen in de bodem bij aanleg en nauwelijks bij gebruik.

NADELEN

 • Betrouwbaarheid: werking systeem is afhankelijk van werking pomp.
 • Zoekgebied: Locatie valt niet binnen zoekgebied voor oplossing.
 • Duurzaamheid: Er is veel nieuw materiaal nodig, zoals pompput, pomp en persleiding.
 • Kabels & leidingen: Meerdere kabels en leidingen om rekening mee te houden bij het aanbrengen van de persleiding. 
 • Beheer & onderhoud: er is regelmatig onderhoud nodig aan de pomp en de pompput moet regelmatig schoongemaakt worden.
 • Uitvoering: Grote ingreep die tijdelijk voor veel overlast zorgt.
 • Stikstof: voor aanleg is omgevingsvergunning nodig, wat bij huidige stikstofwetgeving mogelijk een probleem is.
 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt niet gehaald. 
   
MOGELIJKE OPLOSSING 11: Wegpompen water Brink naar Mauvevijver vanuit kleine bergingskelder onder vijver

Mauvevijver

Deze oplossing is een combinatie van: 

 • Een statische waterberging onder de Coeswaerde, maar dan een kleinere variant met een capaciteit van 500 i.p.v. 1.400 m3 (optie 12)
 • Het pompen van water naar de Mauvevijver (optie 10)

De combinatie van deze oplossingen zorgt voor een bergingscapaciteit van 1.400 m3 water.
Zie de beschrijvingen van deze oplossingen voor alle details.

Kaartje optie 11

VOORDELEN COMBINATIE

 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt gehaald.

NADELEN COMBINATIE

 • Budget: Relatief dure oplossing.

 

MOGELIJKE OPLOSSING 12: Statische waterberging onder vijver

Kelder onder Coeswaerde

Bij deze oplossing komt er onder de vijver een bergingskelder. Als het water in de vijver erboven stijgt door hevige regen, loopt dit water via inlaatpijpen naar de kelder. Deze kelder kan 1.400 m3 water opvangen. 

De kelder is een zogenaamde statische berging. Dat houdt in dat de wanden en bodem dicht zijn, waardoor het water in de kelder blijft staan. Wanneer het riool weer ruimte heeft, wordt de kelder leeggepompt naar het riool.

Kaartje optie 12

VOORDELEN

 • Betrouwbaarheid: Instroom is altijd goed mogelijk.
 • Robuustheid: Oplossing is van goede kwaliteit
 • Effect op bomen: Heeft geen invloed op de bestaande bomen bij voldoende afstand tot boomwortels. 
 • Uiterlijk Brink: Het uiterlijk van de Brink verandert nauwelijks door deze oplossing.
 • Veiligheid: Veilig voor mens of dier.
 • Grondwaterstand: Geen invloed op grondwaterstand.
 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt gehaald. 
 • Zoekgebied: Locatie valt binnen zoekgebied voor oplossing.
 • Kabels & leidingen: geen problemen met bestaande kabels en leidingen.
 • Milieu-effect: Geen vervuilende stoffen in de bodem bij aanleg en gebruik.

NADELEN

 • Duurzaamheid: Er is veel nieuw materiaal nodig, zoals een betonnen kelder en nieuwe vijverbak.
 • Uitvoering: Grote ingreep die tijdelijk voor overlast zorgt.
 • Stikstof: voor aanleg is omgevingsvergunning nodig, wat bij huidige stikstofwetgeving mogelijk een probleem is.
 • Beheer & onderhoud: Er is regelmatig onderhoud nodig aan de pomp en de pompput moet regelmatig schoongemaakt worden.
 • Budget: Relatief dure oplossing.
 • Groen: Rododendrons moeten wijken voor aanleg berging. 
   
MOGELIJKE OPLOSSING 13:  Waterberging onder vijver met infiltratie in omliggende bodem

Kelder onder Coeswaerde

Bij deze oplossing komt er onder de vijver een bergingskelder. Als het water in de vijver erboven stijgt door hevige regen, loopt dit water via inlaatpijpen naar de kelder. Deze kelder kan 1.400 m3 water opvangen. 

Al tijdens het vollopen van de kelder wordt het water langzaam geïnfiltreerd in de bodem rondom de kelder. Daardoor droogt deze bodem minder snel uit, wat weer een positief effect heeft op het groen. 

Dit is de oplossing die het team van Laren Regenklaar oorspronkelijk had bedacht.

Kaartje optie 13

VOORDELEN

 • Betrouwbaarheid: Instroom is altijd goed mogelijk.
 • Robuustheid: Oplossing is van goede kwaliteit
 • Effect op bomen: Heeft geen invloed op de bestaande bomen bij voldoende afstand tot boomwortels. 
 • Uiterlijk Brink: Het uiterlijk van de Brink verandert nauwelijks door deze oplossing.
 • Veiligheid: Veilig voor mens of dier.
 • Grondwaterstand: Geen invloed op grondwaterstand.
 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt gehaald. 
 • Zoekgebied: Locatie valt binnen zoekgebied voor oplossing.
 • Kabels & leidingen: geen problemen met bestaande kabels en leidingen.
 • Beheer & onderhoud: periodiek onderhoud (schoonmaken kelder) is relatief eenvoudig.
 • Milieu-effect: Geen vervuilende stoffen in de bodem bij aanleg en nauwelijks bij gebruik.

NADELEN

 • Duurzaamheid: Er is veel nieuw materiaal nodig, zoals een infiltratiekelder en nieuwe vijverbak.
 • Uitvoering: Grote ingreep die tijdelijk voor overlast zorgt.
 • Stikstof: voor aanleg is omgevingsvergunning nodig, wat bij huidige stikstofwetgeving mogelijk een probleem is.
 • Budget: Relatief dure oplossing.
 • Groen: rododendrons moeten wijken voor aanleg berging.
MOGELIJKE OPLOSSING 14: Combi van waterberging onder vijver met infiltratie (optie 13) + deels verlagen Brink tussen bomen (optie 1)

Brink-bomen + Kelder onder Coeswaerde

Deze oplossing is een combinatie van: 

 • Een waterberging onder de Coeswaerde waarvan het water infiltreert in de omliggende bodem (optie 13)
 • Het verlagen van de bodem van de Brink tussen de bomen(optie 1), maar dan over een kleiner oppervlak. Vanuit de vijver komt er een overloop naar dit verlaagde deel van de Brink, zodat regenwater bij een hoosbui ook naar het gedeelte tussen de bomen kan stromen.

De combinatie van deze oplossingen zorgt voor een bergingscapaciteit van 2.000 m3 water.
Zie de beschrijvingen van deze oplossingen voor alle details.

Kaartje optie 14

VOORDELEN COMBINATIE

 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt ruimschoots gehaald.

NADELEN COMBINATIE

 • Budget: Relatief dure oplossing
MOGELIJKE OPLOSSING 15: Combi van waterberging onder vijver met infiltratie (optie 13) + verlagen Brink tussen bomen (optie 1)

Brink-bomen + Kelder onder Coeswaerde

Deze oplossing is een combinatie van: 

 • Een waterberging onder de Coeswaerde waarvan het water infiltreert in de omliggende bodem (optie 13)
 • Het verlagen van de bodem van de Brink tussen de bomen(optie 1). Vanuit de vijver komt er een overloop naar dit verlaagde deel van de Brink, zodat regenwater bij een hoosbui ook naar het gedeelte tussen de bomen kan stromen.

De combinatie van deze oplossingen zorgt voor een bergingscapaciteit van 2.400 m3 water.
Zie de beschrijvingen van deze oplossingen voor alle details.

Kaartje optie 15

VOORDELEN COMBINATIE

 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt ruimschoots gehaald.

NADELEN COMBINATIE

 • Budget: Relatief dure oplossing.
MOGELIJKE OPLOSSING 16: Water Brink vanuit bergingskelder naar Mauvevijver via open goot met rooster

Mauvevijver  Roostergoot

Bij deze oplossing wordt de Mauvevijver (ook wel Hut van Mie genoemd) gebruikt om het water van de Brink op te vangen. Hier is - afhankelijk van het peil in de Mauvevijver - capaciteit voor ca. 500 - 1.000 m3 aan regenwater.

Bij een hoosbui wordt regenwater vanaf een bergingskelder onder de vijver op de Brink naar de Mauvevijver gebracht via een open goot, afgedekt met een rooster, langs de Torenlaan en Mauvezand. Deze locatie ligt weliswaar ca. 50 cm lager dan de Brink, maar de route erheen gaat eerst omhoog (naar een punt nabij de kruising Torenlaan/ Groene Gerritsweg) en vanaf daar weer omlaag naar de Mauvevijver. 

Kaartje optie 16

VOORDELEN

 • Uiterlijk Brink: Het uiterlijk van de Brink verandert niet door deze oplossing.
 • Grondwaterstand: Geen invloed op grondwaterstand.
 • Budget: Relatief goedkope oplossing.
 • Kabels & leidingen: geen problemen met bestaande kabels en leidingen.

NADELEN

 • Betrouwbaarheid: door gering hoogteverschil is werking systeem niet betrouwbaar.
 • Robuustheid: kelder is op zich van goede kwaliteit, gootconstructie is kwetsbaar.
 • Zoekgebied: Locatie valt niet binnen zoekgebied voor oplossing.
 • Duurzaamheid: Er is veel nieuw materiaal nodig, zoals een betonnen kelder, deels nieuwe vijver en gootconstructie.
 • Beheer & onderhoud: goot moet regelmatig schoongemaakt worden.
 • Uitvoering: Grote ingreep die tijdelijk voor veel overlast zorgt.
 • Stikstof: voor aanleg is omgevingsvergunning nodig, wat bij huidige stikstofwetgeving mogelijk een probleem is.
 • Milieu-effect: Geen vervuilende stoffen in de bodem bij aanleg en nauwelijks bij gebruik.
 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt niet gehaald. 
 • Budget: Relatief dure oplossing.
MOGELIJKE OPLOSSING 17: Afkoppelen van kolken en diverse kleine waterbergingen in projectgebied Centrum

Infiltratiekratten   Rockwool

Bij deze oplossing wordt een groot aantal straatkolken afgekoppeld van het riool. Ook worden er meerdere grotere en kleinere waterbergingen aangelegd op diverse locaties in het centrum. 

Regenwater dat op straat valt, wordt dan niet langer afgevoerd via het riool, maar wordt naar een waterberging in de buurt van de kolk geleid. Daarvoor wordt bijvoorbeeld een systeem gebruikt van infiltratiekratten of van blokken van steenwol die regenwater tijdelijk vasthouden en langzaam afgeven aan de omliggende bodem.

Deze oplossing zorgt voor een bergingscapaciteit van 1.400 m3 water.

Kaartje optie 17

VOORDELEN

 • Uiterlijk Brink: Het uiterlijk van de Brink verandert niet door deze oplossing.
 • Grondwaterstand: Geen invloed op grondwaterstand.
 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt gehaald. 
 • Betrouwbaarheid: water wordt op verschillende locaties opgevangen in een systeem dat werking heeft bewezen.
 • Robuustheid: Systeem is van goede kwaliteit (zie ook 7 en 8).

NADELEN

 • Zoekgebied: Locatie valt niet binnen zoekgebied voor oplossing.
 • Duurzaamheid: Er is veel nieuw materiaal nodig, zoals infiltratiekratten of steenwolblokken.
 • Kabels & leidingen: Bestaande kabels & leidingen liggen mogelijk in de weg / moeten verlegd worden. 
 • Beheer & onderhoud: Op verschillende locaties moeten systemen onderhouden worden die moeilijk toegankelijk zijn.
 • Uitvoering: Grote ingreep die tijdelijk voor veel overlast zorgt.
 • Milieu-effect: Geen vervuilende stoffen in de bodem bij aanleg en nauwelijks bij gebruik.
 • Budget: Relatief dure oplossing.
 • Effect op bomen: Bij de aanleg hiervan moet voldoende afstand gehouden worden tot boomwortels van bomen. Dit beperkt het beschikbare gebied.
MOGELIJKE OPLOSSING 18: Beschermen kwetsbare panden in projectgebied Centrum

Floodgate  Waterkering

Bij deze oplossing komt er geen oplossing om water tijdelijk te bergen bij een hoosbui. In plaats daarvan worden alle woningen en gebouwen die kans maken op wateroverlast beschermd. Dat gebeurt bijvoorbeeld met een klep die automatisch sluit als water tegen panden komt te staan.

Kaartje optie 18

VOORDELEN

 • Uiterlijk Brink: Het uiterlijk van de Brink verandert niet door deze oplossing.
 • Betrouwbaarheid: Werkt bij hoog water op straat, mits goed onderhouden.

NADELEN

 • Duurzaamheid: Er moet bij tientallen panden een dergelijk systeem aangelegd worden.
 • Beheer & onderhoud: Het beheer en onderhoud ligt bij particulieren. Als dit niet goed gebeurt is kans op falen groot.
 • Uitvoering: Veel afstemming met bewoners en heel veel maatwerk nodig.
 • Budget: Relatief dure oplossing.
 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt niet gehaald. Daardoor is er bij een hoosbui nog steeds wateroverlast op straat en op Brink.
MOGELIJKE OPLOSSING 19: Vervangen bestaand riool door gescheiden rioolstelsel

Gescheiden rioolstelsel

In de straten rondom de Brink ligt een afvalwaterriool. Hierin wordt zowel afvalwater als regenwater afgevoerd. In principe heeft dit riool nog een levensduur van 20-30 jaar. Daarna wordt het vervangen door een gescheiden stelsel. 

Dat is een systeem met twee rioolbuizen. Net als nu is er een afvalwaterriool voor afvalwater. Daarnaast is er een regenwaterriool. Het regenwater dat hierin wordt opgevangen stroomt via openingen in de wanden van het regenwaterriool in de omliggende bodem. 

Bij deze oplossing wordt het huidige riool al in de komende periode vervangen. 

Kaartje optie 19

VOORDELEN

 • Uiterlijk Brink: Het uiterlijk van de Brink verandert niet door deze oplossing.
 • Betrouwbaarheid: zeer betrouwbaar systeem
 • Robuustheid: zeer robuust systeem
 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt gehaald. 

NADELEN

 • Duurzaamheid: Er is veel nieuw materiaal nodig, zoals rioleringsbuizen en inspectieputten. Bovendien wordt het bestaande riool dan afgeschreven, terwijl dit nog 20-30 jaar mee kan.
 • Uitvoering: Grote ingreep die tijdelijk voor veel overlast zorgt.
 • Budget: Zeer dure oplossing.
 • Systeem: Het rioolstelsel in het gebied rondom de Brink blijft sowieso nog 25 jaar het oude gemengde rioolsysteem. Daardoor is het regenwaterriool rondom Brink nergens op aangesloten.
 • Planning: Niet voor einddatum project Laren Regenklaar (1-1-2025) uit te voeren.
MOGELIJKE OPLOSSING 8a: Wegpompen water Brink naar waterberging onder tennispark 't Laer

Bij deze oplossing komt er onder tennispark ’t Laer een waterberging met een capaciteit van ca. 3.000 m3. Dit systeem bestaat bijvoorbeeld uit infiltratiekratten of steenwol blokken. 

Bij een hoosbui wordt regenwater vanaf de Brink naar deze waterberging gebracht. Omdat het tennispark ca. 1 meter hoger ligt dan de Brink, gebeurt dit met een pomp. Naast de bestaande vijver op de Brink komt hiervoor een pompput. Dit is een grote opvangbak met een pomp erin. Deze pomp moet een zeer grote capaciteit hebben. Zodra het waterpeil in de vijver te hoog wordt, stroomt water uit de vijver over in deze pompput. Op dat moment wordt de inhoud van de pompput weggepompt via een zogenaamde persleiding. Deze wordt onder de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat aangebracht.

VOORDELEN

 • Capaciteit: Benodigde capaciteit van 1400 m3 wordt gehaald. 
 • Milieu-effect: Geen vervuilende stoffen in de bodem bij aanleg en nauwelijks bij gebruik.
 • Uiterlijk Brink: Het uiterlijk van de Brink verandert niet door deze oplossing.
 • Grondwaterstand: Geen invloed op grondwaterstand.
 • Veiligheid: Veilig voor mens en dier 

NADELEN

 • Betrouwbaarheid: werking systeem is afhankelijk van werking pomp.
 • Budget: Relatief dure oplossing.
 • Zoekgebied: Locatie valt niet binnen zoekgebied voor oplossing.
 • Duurzaamheid: Er is veel nieuw materiaal nodig, zoals infiltratiekratten of steenwolblokken.
 • Kabels & leidingen: Bestaande kabels & leidingen liggen mogelijk in de weg / moeten verlegd worden.   
 • Beheer & onderhoud: Er is regelmatig onderhoud nodig aan de pomp en de pompput moet regelmatig schoongemaakt worden.
 • Uitvoering: Grote ingreep die tijdelijk voor veel overlast zorgt.
 • Stikstof: voor aanleg is omgevingsvergunning nodig, wat bij huidige stikstofwetgeving lijk een probleem is.