Grote belangstelling bijeenkomst waterberging Brink

Het Brinkhuis stroomde dinsdagavond 1 november vol met Larense bewoners en ondernemers. Het onderwerp van de avond: de waterberging die op of rond de Brink moet komen om wateroverlast bij hoosbuien in de toekomst te voorkomen.

De avond was bedoeld als aftrap van het proces om te komen tot een ontwerp.  Wethouder Frits Westerkamp: ‘Er ligt een ontwerp, maar we staan open voor verbeteringen en suggesties voor alternatieven.’ De wethouder en het team van Laren Regenklaar vertelden meer over de noodzaak van een waterberging, de eisen vanuit Laren Regenklaar en het proces. En bezoekers stelden vragen en kwamen met de eerste aanvullende wensen en ideeën.

Bijeenkomst_LRK_Waterberging_Brink_1november2022

Terugkijken

Heeft u de bijeenkomst gemist? Er is een opname gemaakt. Deze is terug te kijken via You Tube.

Eisen en wensen waterberging

De waterberging moet voldoen aan een aantal eisen. Daarnaast houden we zoveel mogelijk rekening met wensen van bewoners en ondernemers. Het complete eisen- en wensenpakket vindt u op de website. Daar is ook een beknopte opsomming te vinden van de alternatieve oplossingen die zijn ingediend

Idee indienen of bespreken?

Heeft u ook een idee voor een verbetering van het bestaande plan? Of voor een alternatieve oplossing? Tot 4 december kunt u dit nog indienen. U kunt uw idee ook (eerst) bespreken met het team van Laren Regenklaar. Neem contact op via regenklaar@laren.nl om een afspraak in te plannen of meteen uw idee in te dienen.

Een voorstel voor een alternatieve oplossing hoeft geen volledig uitgewerkt plan te zijn. U kunt  een eenvoudige beschrijving maken in een e-mail of Word-bestand. Eventueel kunt u een (handgemaakte) tekening  toevoegen en/of een voorbeeld van een vergelijkbare oplossing elders.

Vervolg

Na 4 december beoordeelt het team van Laren Regenklaar samen met een externe deskundige alle alternatieven én het ontwerp voor een waterberging onder de Coeswaerde aan de hand van het eisen- en wensenpakket. Lees er meer over bij stap 3 op de webpagina over het proces.