Grote belangstelling bijeenkomst waterberging Brink

Het Brinkhuis stroomde dinsdagavond 1 november vol met Larense bewoners en ondernemers. Het onderwerp van de avond: de waterberging die op of rond de Brink moet komen om wateroverlast bij hoosbuien in de toekomst te voorkomen.

De avond was bedoeld als aftrap van het proces om te komen tot een ontwerp.  Wethouder Frits Westerkamp: ‘Er ligt een ontwerp, maar we staan open voor verbeteringen en suggesties voor alternatieven.’ De wethouder en het team van Laren Regenklaar vertelden meer over de noodzaak van een waterberging, de eisen vanuit Laren Regenklaar en het proces. En bezoekers stelden vragen en kwamen met de eerste aanvullende wensen en ideeën.

Bijeenkomst_LRK_Waterberging_Brink_1november2022

Terugkijken

Heeft u de bijeenkomst gemist? Er is een opname gemaakt. Deze is terug te kijken via You Tube.

Eisen en wensen waterberging

De waterberging moet voldoen aan een aantal eisen. Daarnaast houden we zoveel mogelijk rekening met wensen van bewoners en ondernemers. Het complete eisen- en wensenpakket vindt u op de website. Daar is ook een beknopte opsomming te vinden van de verbeteringen en alternatieven die tot en met 4 december 2022 zijn ingediend.

Vervolg

Na 4 december beoordeelt het team van Laren Regenklaar samen met een externe deskundige alle alternatieven én het ontwerp voor een waterberging onder de Coeswaerde aan de hand van het eisen- en wensenpakket. Lees er meer over bij stap 3 op de webpagina over het proces.