Alternatieve oplossingen waterberging

Bewoners en ondernemers denken mee over het ontwerp voor de waterberging op de Brink. Dit heeft tot nu toe onderstaande ideeën opgeleverd.

 

Alternatieve oplossingen

 • Natuurlijke vijver met variabel waterpeil (en overloopvoorziening)
 • Deels natuurlijke vijver met een dichte bodem en natuurlijke oevers
 • Bodem Brink tussen bomen 30 cm verlagen waarbij de bomen blijven staan.
 • Opvang regenwater bij Johanneskerk zodat geen/minder grote opvang nodig is op Brink
 • Opvang regenwater onder straten rondom Brink zodat geen/minder grote opvang nodig is op Brink
 • Water opvangen in een pompput op Brink en met een pomp via een persleiding afvoeren naar andere locatie*
 • Water opvangen op Brink en via een open gootconstructie (afgedekt met rooster) afvoeren naar Mauvevijver/Hut van Mie
 • Water opvangen onder kruispunt Brink/Naarderstraat/Burgemeester van Nispen van Seveaerstraat en via een persleiding afvoeren naar andere locatie
 • Bestaand riool onder straten rondom Brink vervangen door een gescheiden stelsel (afvalwaterriool + regenwaterriool)
 • Beschermende maatregelen bij alle kwetsbare panden in centrum van Laren
 • Decentrale opvang van water. Opvang van regenwater op meerdere plekken in projectgebied centrum (waardoor opvang op Brink niet meer nodig zou zijn)

 

* Genoemde locaties:

 • Mauvevijver / Hut van Mie
 • gebied Goois Natuurreservaat ten oosten van wijk Steffenskamp (en optioneel verbinden van dit gebied met Mauvevijver/Hut van Mie
 • gebied ten oosten van hockeyvelden
 • Parkeerterrein Stationsweg
 • Tennispark 't Laer

Aanpassingen / verbeteringen bestaand plan

 • Statische berging Wanden van waterberging onder vijver Coeswaerde dicht houden, zodat water niet kan infiltreren. Water in plaats daarvan op later moment via riool afvoeren.
 • Kolken in straten rondom Brink afkoppelen en alternatieve maatregelen nemen om (minimaal) 24 mm water op te kunnen vangen