Gemeenteraad Laren akkoord met plan voor natuurlijke vijver Brink

De Larense gemeenteraad ging afgelopen woensdagavond akkoord met het voorstel van Laren Regenklaar om een waterberging aan te leggen op de Brink. Deze krijgt de vorm van een natuurlijke vijver op de plek van de huidige Coeswaerde. De komende periode wordt het ontwerp verder uitgewerkt en nog een keer gepresenteerd in de commissie Ruimte & Infrastructuur. Aan het besluit ging een uitgebreid proces vooraf waarbij inwoners op meerdere momenten zijn betrokken. Het draagvlak voor de gekozen oplossing en het doorlopen proces waren voor de meeste fracties aanleiding om met het voorstel in te stemmen.

Belevenisvijver 1800m3-3

Wethouder Frits Westerkamp is blij met het raadsbesluit: "In ons coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we inwoners betrekken bij belangrijke thema’s waaronder de waterberging die nodig is op de Brink. Het proces dat we hiervoor hebben doorlopen is een goed voorbeeld van hoe we zoiets willen aanpakken. Er waren meerdere bijeenkomsten en tientallen individuele gesprekken met inwoners en ondernemers. Inwoners konden zelf oplossingen aandragen. Dat leidde tot een oplossing uit de samenleving in plaats van het plan dat klaarlag vanuit de gemeente. En op die gekozen oplossing kon men ook weer reageren."

De wethouder vervolgt: "Het is zonder meer duidelijk dat de Brink een belangrijke plek is voor Laren. Ik wil iedereen die heeft gereageerd heel hartelijk bedanken voor de inbreng. Natuurlijk ben ik blij met alle positieve reacties op het plan voor de natuurlijke vijver. Maar ook de kritische reacties mogen er zijn. Die houden ons scherp en zorgen ervoor dat het plan op sommige punten is aangepast."

Het team van Laren Regenklaar gaat nu aan de slag met de verdere uitwerking van het ontwerp van de nieuwe Coeswaerde. Daarbij volgt ook een cultuurhistorische onderbouwing van dit ontwerp. Ontwerpkeuzen die nog gemaakt moeten worden gaan over planten in en om de vijver, maar ook over bankjes, prullenbakken en bijvoorbeeld een trap. De uitwerking hiervan gebeurt in overleg met interne en externe betrokkenen. Het team gebruikt de eerder ontvangen reacties daarbij als leidraad. Het uitgewerkte ontwerp wordt naar verwachting in juni gepresenteerd.

Alle informatie over proces en ontwerp, maar ook antwoorden op veel vragen zijn terug te vinden op www.larenregenklaar.nl/brink