Laren ziet natuurlijke vijver op Brink wel zitten

Het plan voor een natuurlijke vijver op de Brink kan op grote steun rekenen. Dat blijkt uit de reacties op de online vragenlijst daarover. Zo is 89% het eens of helemaal eens met de stelling ‘Een natuurlijke vijver past bij de Brink van Laren’. En 92% is het (helemaal) eens met de stelling ‘Een natuurlijke vijver is een goede oplossing om regenwater tijdelijk te bergen’. De variant met een pad langs het water, ook wel belevenisvijver genoemd, heeft met 63% de grootste voorkeur.

Reacties stellingen natuurlijke vijver

De gemeente vroeg ook wat men goed vindt aan een natuurlijke vijver. Veel Laarders noemen dan vooral het natuurlijke aspect, de biodiversiteit, dat het er mooi uitziet en past bij het beeld van de Brink. 

Vrijwilligers staan klaar om te helpen met onderhoud

Op de vraag wat men minder goed vindt wordt het vaakst geantwoord dat men bang is dat het een rommeltje wordt en dat er veel onderhoud nodig is. Het goede nieuws is dat 53 Laarders hebben aangegeven zeker of misschien op vrijwillige basis een bijdrage aan het onderhoud te willen leveren. Ook is een aantal keer genoemd dat men bang is dat de vijver droog komt te staan. Die angst is gelukkig ongegrond. Het onderste deel van de natuurlijke vijver krijgt namelijk een verdichte bodem, waardoor er altijd water in staat. Als het waterpeil door een bui stijgt dan infiltreert het bovenste deel in de omliggende bodem. En mocht het waterpeil te veel zakken, bijvoorbeeld door verdamping in een droge periode, dan kan er grondwater bijgepompt worden, net zoals dat bij de huidige vijver gebeurt.

Omvang en diepte vijver

Dan zijn er nog opmerkingen over de grote omvang en diepte van de vijver. Het basismodel van de vijver zoals gepresenteerd op de website en de bijeenkomst van 2 februari gaat uit van een maximale maat. Daarmee zou de vijver een bergingscapaciteit krijgen van 2.600 m3 water. Dat is ruimschoots meer dan de 1.400 m3 die in ieder geval benodigd is om een bui zoals in 2014 op te vangen. Een enkeling vraagt zich juist af of de capaciteit wel voldoende is.

Verdere uitwerking voor optimale contouren en diepte

Een argument voor een grotere vijver is dat er op andere plekken in Nederland nog heviger buien zijn gevallen. Maar uiteraard moet de vijver ook passen in het beeld van de Brink en geen schade aan bestaande bomen opleveren. Een vervolgstap – die het team van Laren Regenklaar sowieso had gepland – is om de optimale contouren en diepte te bepalen. Daarbij wordt enerzijds heel precies gekeken naar de afstand tot boomwortels van de bomen rondom de vijver, taluds, de zichtlijnen vanaf verschillende punten en het algemene beeld. Anderzijds moet de vijver voldoende bergingscapaciteit bieden. Deze stap leidt tot een basis met de optimale contouren en diepte. 

Aankleding van de basis

Een volgende stap is om te kijken naar beplanting, zitmogelijkheid en andere zaken. Ook daarover is massaal meegedacht. Bankjes en afvalbakken zijn wensen die het vaakst werden genoemd, gevolgd door een fontein. Maar bijvoorbeeld ook schuil- en broedmogelijkheden voor eenden, een trap, kunst en informatieborden staan op het verlanglijstje van Laren. Ook vragen diverse Laarders om voldoende ruimte bij het monument voor activiteiten op 4 en 5 mei.

Laatste woord aan gemeenteraad

Het team van Laren Regenklaar verwerkt de ontvangen reacties en de uitkomsten van de verdere uitwerking samen met het college tot een raadsvoorstel. De gemeenteraad van Laren beslist hier vervolgens op 26 april over. De inhoud van het raadsvoorstel is vanaf begin maart ook terug te vinden op www.larenregenklaar.nl/brink.

Vragenlijst door 150 inwoners ingevuld

De online vragenlijst over het plan voor de natuurlijke vijver is via een groot aantal kanalen onder de aandacht gebracht. Dat zijn onder meer de Laren Regenklaar nieuwsbrief, een e-mail aan bezoekers van eerdere bijeenkomsten, een persbericht, het Larens Journaal en de Facebookpagina van de gemeente. Uiteindelijk hebben 150 inwoners de vragenlijst ingevuld. Een uitgebreide samenvatting van de vragenlijst is te vinden op de webpagina Reacties online vragenlijst.