Breeweg

Regenwater dat op de daken van de woningen aan De Kuil en op de straat valt, wordt op dit moment via een apart regenwaterriool onder deze straat, afgevoerd naar een infiltratieput onder het grasveld aan de Breeweg. Vanuit die infiltratieput infiltreert het dan langzaam in de bodem eromheen. Bij hevige regen valt er echter zoveel water dat de huidige capaciteit niet voldoende is. Regenwater komt dan omhoog op straat en kan zorgen voor wateroverlast. 

Daarom zorgen we voor extra capaciteit voor regenwateropvang onder het grasveld aan de Breeweg. Als de bestaande infiltratieput vol is, loopt het regenwater over in een nieuwe waterberging. Ook vanuit deze nieuwe berging infiltreert regenwater langzaam in de bodem eromheen. Daardoor is de kans  op plassen op het grasveld en op straat straks een stuk kleiner.

Veld Breeweg

Systeem van kant en klare elementen

We bouwen de waterberging met kant en klare elementen. Dit systeem hebben we eerder gebruikt voor een waterberging bij College de Brink zoals op de foto’s hieronder te zien is. Let op: onder het grasveld aan de Breeweg komen kleinere elementen.

Waterberging CdB - 02  Waterberging CdB - 01

Uitvoering werkzaamheden

Om de waterberging aan te leggen is het nodig om een groot deel van het grasveld tot ca. 1,5 meter diep af te graven. Daarin bouwen we een kelder van kant en klare betonelementen. Deze dekken we af met een laag aarde. Ten slotte zaaien we opnieuw gras in. Daarnaast reinigen we de bestaande straatkolken en putten. 
De aannemer werkt op werkdagen van 7.00 – 16.00 uur. Sommige werkzaamheden kunnen enige geluidshinder veroorzaken, zoals het geluid van (graaf)machines en bouwverkeer. Als de werkzaamheden klaar zijn, moet het gras opnieuw ingezaaid worden. Na het inzaaien duurt het enige tijd tot het gras weer net zo’n volume heeft als nu. Tot dat moment kan het grasveld tijdelijk niet gebruikt worden.  

Planning

De aannemer start in de week van 3 juli. Bij elkaar duren deze werkzaamheden twee tot drie weken.

Vergunning

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een vergunning aangevraagd en verleend. Belanghebbenden kunnen eventueel binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. Uiteraard kunt u ook (eerst) contact zoeken met ons team. Onze gegevens vindt u in de blauwe balk hieronder.