Breeweg

Regenwater dat op de daken van de woningen aan De Kuil en op de straat valt, wordt op dit moment via een apart regenwaterriool onder deze straat, afgevoerd naar een infiltratieput onder het grasveld aan de Breeweg. Vanuit die infiltratieput infiltreert het dan langzaam in de bodem eromheen. Bij hevige regen valt er echter zoveel water dat de huidige capaciteit niet voldoende is. Regenwater komt dan omhoog op straat en kan zorgen voor wateroverlast. 

Daarom zorgen we voor extra capaciteit voor regenwateropvang onder het grasveld aan de Breeweg. Als de bestaande infiltratieput vol is, loopt het regenwater over in een nieuwe waterberging. Het ontwerp voor deze waterberging wordt gemaakt op basis van een aantal eisen en voorwaarden die de gemeente stelt. Na aanleg is er niets meer van de waterberging te zien en is er uiteindelijk weer een grasveld zoals nu ook het geval is. 

Veld Breeweg

Uitvoering werkzaamheden

Voor de aanleg van de waterberging is het zeer waarschijnlijk nodig om het grasveld tot ca. 1 meter diep af te graven. Vervolgens wordt de waterberging aangelegd en wordt deze weer afgedekt met een laag aarde. Daarna wordt er opnieuw gras ingezaaid. Ook reinigen we de bestaande straatkolken en putten.

De werkzaamheden duren bij elkaar ongeveer drie weken. Sommige werkzaamheden kunnen enige geluidshinder veroorzaken, zoals het geluid van (graaf)machines en bouwverkeer. Als de werkzaamheden klaar zijn, moet het gras opnieuw ingezaaid worden. Na het inzaaien duurt het enige tijd tot het gras weer net zo’n volume heeft als nu. Tot dat moment kan het grasveld tijdelijk niet gebruikt worden.  

Planning

We verwachten dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2023 starten. Aannemer Bos Infra gaat de werkzaamheden uitvoeren.