Hoefloo - Houtweg - Hilversumseweg

De Hoefloo, Houtweg, Hilversumseweg en omliggende straten liggen in Hoog Laren. Deze wegen lopen allemaal vanaf de A1 richting het centrum van Laren. Het riool onder de straat voert door de het hoogteverschil veel regenwater af richting het centrum. De gebiedsgrens volgt de Hilversumseweg, Hoefloo, Houtweg en de eerste woningen en straten er omheen. 

Kaart HHH

Wat gaan we doen?

We gaan ervoor zorgen dat er minder regenwater in het riool terechtkomt door de aanleg van verticale infiltratie:

Hoefloo, Houtweg en Stationsweg
We leggen onder deze straten een infiltratieriool aan, ook wel regenwaterriool genoemd. Via putten in de bestrating loopt het regenwater dat op straat valt hier naartoe. De aanleg van dit infiltratieriool wordt gecombineerd met de herinrichting van deze straten. Lees meer over deze herinrichting op de webpagina daarover.

Hilversumseweg, de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat en de Van Wulfenlaan
Langs deze straten plaatsen we verticale boringen met infiltratiefilters. Via putten in de bestrating loopt het regenwater hier naartoe. De putten komen in de strook tussen de rijbaan en het fietspad aan beide kanten van de Hilversumseweg (het gedeelte tussen de Rijksweg en het Hertenkamp). Ook komen deze langs de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat aan de kant van het Hertenkamp. En in de berm aan beide kanten van de Van Wulfenlaan. 

Aan de zijkant van de rijbaan komen straatkolken die we met een ondergrondse leiding op deze boringen aansluiten. Regenwater loopt straks via deze straatkolken naar de boringen. 

Voor het geval er een extreem zware regenbui valt, maken we in de berm van de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat enkele ondergrondse verbindingen van de boringen in die berm naar de verlaagde strook rondom het Hertenkamp. Als de boringen vol lopen met regenwater kan het overtollige water zo wegstromen naar het Hertenkamp in plaats van naar het Centrum. In het Hertenkamp wordt het langzaam opgenomen in de bodem.

Particulier terrein
In overleg met de eigenaar(s) koppelen we de regenpijpen van woningen af van het riool. In plaats daarvan stroomt regenwater vrij uit over het perceel of het loopt via een ondergrondse aansluiting naar verticale boringen met infiltratiefilter die we op particulier terrein aanleggen. Per woning bekijken we hoe we dat het beste kunnen doen.

Planning

Wanneer we de maatregelen in het gebied Hoefloo, Houtweg, Hilversumseweg en omliggende straten liggen uitvoeren, is te zien in de planning.