Naarderstraat

De Naarderstraat en omgeving liggen in Hoog Laren. De Naarderstraat loopt vanaf de A1 tot het centrum van Laren. Het riool onder de straat voert door de het hoogteverschil veel regenwater af richting het centrum. De gebiedsgrens volgt de Naarderstraat en de eerste woningen en straten er omheen. Ook wordt het gebouw De Stichtse Hof van Vivium Zorggroep meegenomen. De woningen ten zuiden hiervan betrekken we er ook bij, omdat regenwater van De Stichtse Hof hier naartoe loopt.

kaartnaarderstraat

Wat gaan we doen?

We gaan ervoor zorgen dat er minder regenwater in het riool terechtkomt door de aanleg van verticale infiltratie:

Openbare weg

In de berm van de Naarderstraat, Hein Keverweg en Oude Naarderweg komen verticale boringen met infiltratiefilter. Dit zijn putten van ca. 6 meter diep. Ter hoogte van de Sparren/het Rozenlaantje komt in de berm van de Naarderstraat een regenwaterriool. Aan de zijkant van de rijbaan van deze straten komen straatkolken die we met een ondergrondse leiding op deze voorzieningen aansluiten. Zodat regenwater hier straks via deze straatkolken naartoe loopt. Via openingen in de wand van het filter sijpelt het vervolgens langzaam in de omliggende bodem.

Particulier terrein
In overleg met de eigenaar(s) koppelen we de regenpijpen van woningen af van het riool. In plaats daarvan stroomt regenwater vrij uit over het perceel of het loopt via een ondergrondse aansluiting naar verticale boringen met infiltratiefilter die we op particulier terrein aanleggen. Per woning bekijken we hoe we dat het beste kunnen doen.

Planning

Wanneer we de maatregelen in het gebied Naarderstraat uitvoeren, is te zien in de planning.