Tafelbergweg, Leemzeulder en omgeving

De Tafelbergweg, Leemzeulder en omgeving liggen in Hoog Laren ten noorden van het centrum. Het riool onder de straten voert door  het hoogteverschil veel regenwater af richting het centrum. 

Kaartje Tafelbergweg

Wat gaan we doen?

We gaan ervoor zorgen dat er minder regenwater in het riool terechtkomt door de aanleg van verticale infiltratie:

Openbare weg
In de berm van de Tafelbergweg, Leemzeulder en Raboes komen verticale boringen met infiltratiefilter. Dit zijn putten van ca. 6 meter diep. Aan de zijkant van de rijbaan van deze straten komen straatkolken die we met een ondergrondse leiding op deze voorzieningen aansluiten. Zo loopt regenwater straks via deze straatkolken hier naartoe loopt. Via openingen in de wand van het filter sijpelt het vervolgens langzaam in de omliggende bodem.

Particulier terrein
In overleg met de eigenaar(s) koppelen we de regenpijpen van woningen af van het riool. In plaats daarvan stroomt regenwater vrij uit over het perceel of het loopt via een ondergrondse aansluiting naar verticale boringen met infiltratiefilter die we op particulier terrein aanleggen. Per woning bekijken we hoe we dat het beste kunnen doen.

Ook het dak van grotere panden in dit gebied willen we – voor zover nog nodig - graag afkoppelen in overleg met de organisaties. Voor de akker tussen de Tafelbergweg, Veldweg en Wally Moesweg zoeken we samen met het Goois Natuurreservaat naar een passende oplossing voor infiltratie in of langs de akker.

Planning

Wanneer we de maatregelen in het gebied Tafelbergweg, Leemzeulder en omgeving uitvoeren, is te zien in de planning.