Vredelaan (Oost)

Het oostelijk deel van de Vredelaan ligt in Hoog Laren. Het riool onder de straat voert door de het hoogteverschil veel regenwater af richting het centrum. Binnen het gebied vallen ook de gebouwen van SV Laren en Scouting Laren-Eemnes.

Kaart Vredelaan (Oost)

Wat gaan we doen?

We gaan ervoor zorgen dat er minder regenwater in het riool terechtkomt door de aanleg van verticale infiltratie:

Openbare weg
In de berm van de Vredelaan komen verticale boringen met infiltratiefilter. Dit zijn putten van ca. 6 meter diep. Aan de zijkant van de rijbaan van deze straten komen straatkolken die we met een ondergrondse leiding op deze voorzieningen aansluiten. Zodat regenwater hier straks via deze straatkolken naartoe loopt. Via openingen in de wand van het filter sijpelt het vervolgens langzaam in de omliggende bodem.

Particulier terrein
In overleg met de eigenaar(s) koppelen we de regenpijpen van woningen af van het riool. In plaats daarvan stroomt regenwater vrij uit over het perceel of het loopt via een ondergrondse aansluiting naar verticale boringen met infiltratiefilter die we op particulier terrein aanleggen. Per woning bekijken we hoe we dat het beste kunnen doen.

Planning

Wanneer we de maatregelen in het gebied Vredelaan (oost) uitvoeren, is te zien in de planning.