Vredelaan (west) en omgeving

Projectgebied Vredelaan West en omgeving ligt Hoog Laren. Het gaat om het gebied tussen de hei en de A1 ten zuiden van de Hilversumseweg. 

 

Maatregelen

Openbare weg
 

Particulier terrein
In overleg met de eigenaar(s) hebben we de regenpijpen van woningen af van het riool afgekoppeld. In plaats daarvan stroomt regenwater vrij uit over het perceel of het loopt via een ondergrondse aansluiting naar verticale boringen met infiltratiefilter die we op particulier terrein hebben aangelegd. 

Planning

De werkzaamheden in het projectgebied Vredelaan West en omgeving zijn afgerond, met uitzondering van de werkzaamheden in Hoog Laren Zuid (omgeving Breeweg)