College de Brink

Het gebied romdom College de Brink ligt Laag Laren. Het gaat om het gebied tussen de Brink, de Eemnesserweg en de Kerklaan. In het gebied staan diverse gebouwen, vrijstaande woningen en twee-onder-eenkapwoningen.

kaartcollegedebrink

Wat gaan we doen?

We gaan ervoor zorgen dat er bij hevige regenbuien geen wateroverlast meer is.

Terrein school
We maken een waterberging onder de fietsenstalling van College de Brink. Ook vervangen we de leidingen onder de bestrating. 

Particulier terrein en gebouwen romdom de school

  • Onderaan de regenpijp van panden aan de Kerklaan, Eemnesserweg en de Brink brengen we een ontspanningsput aan. Deze zorgt ervoor dat er bij hevige regenbuien geen regenwater in de woning of het gebouw omhoog komt. 
  • We koppelen meerdere regenpijpen romdom het Raadhuis aan de Eemnesserweg af van het riool en sluiten deze aan op grindkoffers

Openbare weg
We doen kleine aanpassingen aan de straten, zodat regenwater op de juiste manier doorstroomt.

Planning

Wanneer we de maatregelen in het gebied rondom College de Brink uitvoeren, is te zien in de planning.