Zuidoost

Het projectgebied Laren Zuidoost ligt in Laag Laren. In dit gebied staan veel rijwoningen, waaronder een aantal van woningcorporatie G&O. Ook staat er een aantal vrijstaande woningen. Rondom de woningen is er relatief veel verhard oppervlak, oftewel daken, (tuin)tegels en asfalt. Daardoor is er een verhoogde kans op schade aan woningen bij een hoosbui.

Kaart Zuidoost

Wat gaan we doen?

We gaan ervoor zorgen dat er bij hevige regenbuien geen wateroverlast meer is.

Particulier terrein 

Onderaan de regenpijp van woningen in het projectgebied brengen we een ontspanningsput aan. Deze zorgt ervoor dat er bij hevige regenbuien geen regenwater in de woning omhoog komt. Dit gebeurt zowel bij woningen in particulier eigendom als bij woningen van G&O. Bewoners ontvangen van te voren een brief. Daarna maakt de aannamer afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden.

Openbare weg
We doen kleine aanpassingen aan de straten, zodat regenwater op de juiste manier doorstroomt.

Planning

Wanneer we de maatregelen in projectgebied Noordoost uitvoeren, is te zien in de planning.