Hoe maken we Laren regenklaar?

Met het project Laren Regenklaar zorgen we dat er minder regenwater in het riool terechtkomt. In alle buurten van Laren komen we langs en overal gaan we wat doen. Op straat en bij bewoners in de tuin. Dat doen we in goed overleg met bewoners en op kosten van de gemeente. De basis van Laren Regenklaar is vastgelegd in het masterplan. De uitvoeringsagenda is een uitwerking daarvan per gebied.

Waarom maken we Laren regenklaar?

In 2014, 2016 en 2019 is gebleken dat regenwater bij extreme buien in Laren moeilijk weg kan lopen. Dat komt door een combinatie van:

 • Rioolsysteem met beperkte capaciteit
  in het verleden zijn veel straatkolken en regenpijpen van woningen en andere panden aangesloten op het riool van Laren. Maar een riool is eigenlijk alleen bedoeld om afvalwater af te voeren, niet voor de afvoer van schoon regenwater. Het riool van Laren is helemaal niet berekend op de hevige buien die steeds vaker vallen. 
 • 25 meter hoogteverschil
  Tussen het hoogste en laagste deel van Laren is een hoogteverschil van 25 meter. Daardoor komt het water bij hevige buien in Laag Laren omhoog. Op straat, of zelfs in woningen, winkels, scholen en bedrijven. 
 • Weinig oppervlaktewater
  Er zijn in Laren weinig sloten, grachten of vijvers waarin regenwater op een natuurlijke manier wordt opgevangen

wateroverlast Brink

Door de klimaatverandering neemt het aantal hoosbuien en de hevigheid ervan toe. De kans op nieuwe wateroverlast en financiële schade is op sommige plekken in Laren té groot. De gemeente Laren vindt dit onaanvaardbaar. Daarom maken we Laren regenklaar. In 2025 wil de gemeente bestand zijn tegen hevige regenbuien. 

Hoe maken we Laren regenklaar?

De maatregelen van Laren Regenklaar zijn globaal op te delen in:

 • Zorgen dat er zo min mogelijk regenwater in het riool terechtkomt
  Het gaat niet alleen om regenwater dat op straat valt, maar ook om regenwater dat op particulier terrein valt. In Hoog Laren koppelen we daken van woningen, grote panden en straatkolken af van het riool. Regenwater dat daar valt voeren we op een andere manier af. Meestal direct in de bodem op de locatie waar het valt.
 • Zorgen dat de kans op overlast zo klein mogelijk is
  In Laag Laren zorgen we dat water niet meer in woningen en andere (grote) panden naar binnen kan lopen. Ook houden we water tijdelijk vast in verschillende soorten waterbergingen.

Gebiedsaanpak

We hebben Laren opgedeeld in verschillende gebieden. Per gebied kijken we naar de openbare ruimte, percelen van particulieren en speciale projecten. Projecten zijn locaties die extra aandacht verdienen, omdat er veel regenwater kan vallen. Het gaat bijvoorbeeld om schoolpleinen, parkeerplaatsen en daken van grote panden.

Elk gebied is net even anders. Daarom nemen we per gebied een combinatie van passende maatregelen. Als het nodig is, leveren we maatwerk. Zo kunnen we in elk gebied goed rekening houden met de specifieke situatie. We voeren de maatregelen ook steeds per gebied uit. In de planning staat waar we wat doen.

Samen maken we Laren Regenklaar

Van al het regenwater dat in Laren valt, valt ongeveer 60% op particulier terrein. Alleen als we ook daar maatregelen kunnen nemen (op kosten van de gemeente), lukt het om Laren regenklaar te maken. Daarom werken we graag samen met bewoners en andere perceeleigenaren bij de uitvoering van alle maatregelen. 

WateroverlastLaren2014-5

Financiën

Voor het regenklaar maken van Laren is een budget  beschikbaar van 11,4 miljoen euro. Om dit budget mogelijk te maken, is de rioolwaterheffing voor de periode 2018-2022 tijdelijk verhoogd.

Planning

Eind 2020 zijn we gestart met het regenklaar maken van Laren. Eind 2024 willen we hiermee klaar zijn. Kijk voor de voortgang op de planningspagina