St. Jansstraat (west), Engweg en omgeving

De Sint Janstraat, Engeweg en omgeving liggen in Hoog Laren. Het riool onder de straten voert door de het hoogteverschil veel regenwater af richting het centrum.

Kaartje st janstraat eo

Wat gaan we doen?

Openbare weg

We gaan ervoor zorgen dat er minder regenwater in het riool terechtkomt door de aanleg van verticale infiltratie:

  • In de berm van de Sint Janstraat, Tony Offermansweg, Molenaar, Steffenshein West en een deel van de Molenweg komen verticale boringen met infiltratiefilter. Dit zijn putten van ca. 6 meter diep. De straatkolken aan de zijkant van de rijbaan van deze straten zijn nu nog aangesloten op het riool. In de nieuwe situatie sluiten we deze met een ondergrondse leiding aan op de nieuwe infiltratievoorzieningen. Regenwater loopt hier straks via deze straatkolken naartoe. Via openingen in de wand van het filter sijpelt het vervolgens langzaam in de omliggende bodem.
  • In een aantal andere straten ligt al een apart regenwaterriool. Daarvan is de capaciteit niet altijd toereikend. Daarom breiden we de capaciteit uit met een aantal verticale boringen. Het gaat om de Engweg, van Wulfenlaan, Velthuysenlaan en Haenwijck.

Onder de Kleine Brink tussen de Molenweg en de Sint Janstraat willen we regenwater tijdens hevige buien tijdelijk ondergronds opvangen. 

Particulier terrein

In overleg met de eigenaar(s) koppelen we de regenpijpen van hoger gelegen woningen af van het riool. In plaats daarvan stroomt regenwater vrij uit over het perceel of het loopt via een ondergrondse aansluiting naar verticale boringen met infiltratiefilter die we op particulier terrein aanleggen. Per woning bekijken we hoe we dat het beste kunnen doen.

Onderaan de regenpijp van een aantal lager gelegen woningen in het projectgebied brengen we een ontspanningsput aan. Deze zorgt ervoor dat er bij hevige regenbuien geen regenwater in de woning omhoog komt.


Planning

Wanneer we de maatregelen in het gebied Sint Janstraat, Engweg en omgeving uitvoeren, is te zien in de planning.