De Rijt

De omgeving van De Rijt is net als de Brink een zeer laag gelegen deelgebied binnen projectgebied Centrum. In het verleden was hier al een aantal keer grote wateroverlast op straat en in winkels en andere panden.

Kaart De Rijt
Wat gaan we doen?

De verschillende maatregelen in projectgebied Centrum helpen om wateroverlast in de omgeving van de Rijt sterk te verminderen. Maar door de lage ligging zijn extra maatregelen nodig. Daarom maken we een waterberging van steenwol elementen onder de parkeerplaatsen tegenover de winkels aan de Rijt. Deze berging heeft een capaciteit van ongeveer 300 m3 regenwater. Ook kijken we of er binnen of nabij de winkelpanden nog aanvullende maatregelen nodig zijn.
De Rijt - parkeerplaats waterberging

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden in de buurt van de Rijt combineren we met de andere werkzaamheden in projectgebied Centrum. Bekijk hiervoor de planning.