Oost

Het projectgebied Laren Oost ligt in Laag Laren. Rondom de woningen is er relatief veel verhard oppervlak, oftewel daken, (tuin)tegels en asfalt. Daardoor is er een verhoogde kans op schade aan woningen bij een hoosbui.

Oost

Wat gaan we doen?

We gaan ervoor zorgen dat er bij hevige regenbuien geen wateroverlast meer is.

Particulier terrein 

Onderaan de regenpijp van woningen in het projectgebied brengen we een ontspanningsput aan. Deze zorgt ervoor dat er bij hevige regenbuien geen regenwater in de woning omhoog komt.  Bewoners ontvangen van te voren een brief. Daarna maakt de aannemer afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden.

Planning

Wanneer we de maatregelen in projectgebied Noordoost uitvoeren, is te zien in de planning.