Bijeenkomst waterberging Brink 1 november

Op dinsdagavond 1 november is er in het Brinkhuis vanaf 19.30 uur een bijeenkomst voor inwoners en ondernemers van Laren over een waterberging op de Brink.

WateroverlastLaren2014-3

Vanaf 19.15 uur is de deur open en kunt u alvast een kopje koffie of thee nemen.

Om 19.30 uur starten we met de bijeenkomst. Aan het woord komen wethouder Frits Westerkamp en enkele teamleden van Laren Regenklaar. Daarbij vertellen we waarom een waterberging op de Brink nodig is en aan welke eisen deze moet voldoen. Ook lichten we het ontwerp toe dat door het team van Laren Regenklaar is ontwikkeld als mogelijke oplossing. Over al deze zaken kunt u uiteraard vragen stellen. Maar we brengen niet alleen informatie, we willen nadrukkelijk ook graag luisteren. Daarom vragen we u welke wensen er zijn voor het ontwerp van de waterberging op de Brink. Met die wensen proberen we in het vervolgtraject zoveel mogelijk rekening te houden. Het pakket van eisen én wensen dat zo ontstaat, vormt het uitgangspunt voor de volgende stappen in het proces.

Na afloop van het plenaire gedeelte kunt u eventueel nog individuele vragen stellen aan de teamleden van Laren Regenklaar. Heeft u een idee voor een verbetering van het bestaande plan? Of heeft u een idee voor een alternatief ontwerp? U kunt uw idee na de bijeenkomst (tot 4 december) per e-mail indienen. Het is ook mogelijk om hierover een gesprek te plannen met het projectteam. Lees er meer over op de webpagina over het proces.