De Brink - Coeswaerde

Waterberging Brink

De gemeente Laren heeft een nieuw plan voor een waterberging onder de Coeswaerde, de vijver op de Brink in Laren. Deze berging kan regenwater vasthouden wanneer het lang en hard regent, waardoor de Brink niet meer overstroomt. De gemeenteraad van Laren moet nog een beslissing nemen over deze waterberging. 

De Brink is van nature een laag gebied in Laren. Regenwater stroomt hier vanzelf naartoe. Als het hard en lang regent kunnen delen van de Brink daardoor overstromen. In het masterplan Laren Regenklaar is daarom vastgelegd dat er op of rond de Brink een waterberging komt. 

Wateroverlast Brink

Waar komt de waterberging?
In het nieuwe plan komt de waterberging onder de Coeswaerde, de vijver aan de zuidwestkant van de Brink en de omliggende voetpaden. Het voordeel hiervan is dat de inrichting van de Brink hetzelfde blijft. Alle bomen kunnen blijven staan. 

Hoe werkt de waterberging?
Onder de vijver komt een kelder. Als het water in de vijver erboven stijgt door hevige regen, loopt dit water via inlaatpijpen naar de kelder. Deze kelder kan 1.400 m3 water opvangen. Al tijdens het vollopen van de kelder wordt het water langzaam geïnfiltreerd in de bodem. Daardoor droogt de bodem rondom de vijver minder snel uit, wat weer een positief effect heeft op het groen. Na een hevige regenbui kan overtollig water eventueel ook naar het riool gepompt worden. 

De waterberging
De waterberging met kelderconstructie waarvan een deel onder het grasveld en de voetpaden ligt.

De aanleg van de waterberging
Voor de aanleg van de nieuwe waterberging is het nodig om de bestaande vijver en enkele rododendrons weg te halen. Vervolgens wordt er een gat gegraven van ca. 2 meter diep op de plek van de huidige vijver en de voetpaden eromheen. Daarin komen wanden en een bodem van beton. In de kelder die hiermee ontstaat komt een constructie van pijlers met daar bovenop een vloer van beton. Dit is de nieuwe bodem van de vijver. 

Daarna wordt de vijver opnieuw aangelegd in de oorspronkelijke vorm. Ook de fontein komt terug. Op de inlaatpijpen komt bijvoorbeeld een eendenhotel of een bloembak. Voor de randen van de vijver zijn er nog meerdere mogelijkheden: van een meer natuurlijke oever tot een plateau of trapconstructie. Daarbij is veiligheid een belangrijk uitgangspunt.

Impressie Coeswaerde  Impressie Coeswaerde

Ten slotte worden de paden rondom de vijver hersteld. Om ervoor te zorgen dat regenwater vanaf het kruispunt makkelijk naar de vijver loopt, is het nodig het fietspad en de stoep iets aan te passen. Over al deze ‘bovengrondse’ aspecten kunnen bewoners meedenken en hun voorkeur aangeven. Hoe dat kan laat de gemeente binnenkort weten.

Planning
Als de gemeenteraad later dit jaar instemt met de plannen, kan de gemeente starten met de voorbereiding van de uitvoering. Daarbij hoort de aanvraag van een omgevingsvergunning, de verdere technische uitwerking en het contracteren van een aannemer. De verwachting is dat de werkzaamheden vervolgens eind 2021 of begin 2022  uitgevoerd worden. Het aanleggen van de waterberging duurt naar verwachting 4-6 weken.

Hoe ziet de waterberging eruit?

Coeswaerde verbeelding

In de nieuwe situatie ziet de Coeswaerde er nagenoeg hetzelfde uit als nu. Bekijk ook de video hieronder die de aanleg en het principe van de waterberging toont.